Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wypełniam ankietę dotyczącą koncepcji zagospodarowania terenu wsi Izabelin C "Centrum"

Zagospodarowania CENTRUM Izabelina i budowanie wizerunku gminy.

Izabelin potrzebuje spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej całej gminy ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia Urzędu Gminy. Chodzi nie tylko o określenie i usytuowanie poszczególnych funkcji, takich jak usługi, miejsca spotkań mieszkańców czy sport. Ważne jest również, aby wszystkie sołectwa składały się na całość nadającą dobrze określony charakter całej gminie. Nowe centrum ma być wizytówką Gminy, zgodną z potrzebami i aspiracjami mieszkańców, zaprojektowane z ich udziałem. 


Gmina Izabelin przystąpiła do udziału w projekcie „Liderzy Konsultacji Społecznych”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest wdrażany przez Fundację Promocji Gmin Polskich. Przedmiotem zgłoszonego przez nas do realizacji projektu jest zagospodarowanie terenów centrum gminy Izabelin C. 

Dokonanie właściwej diagnozy problemu nie jest możliwe bez udziału mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy adresowaną do mieszkańców ankietę, która pomoże poznać Państwa oczekiwania jak ma wyglądać centrum gminy Izabelin.

Ankieta w formie elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej: https://koncepcjacentrum.webankieta.pl/
 

Wypełnioną w formie papierowej ankietę prosimy składać do dnia 31.12.2019 r.
1)  bezpośrednio w Kancelarii Urzędu  Gminy Izabelin
3)  przesłać na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do urzędu);
 

 

  • ankietaci

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.