Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zapowiedź konsultacji ZRÓWNOWAŻONEGO PLANU MOBILNOŚCI DLA GMINY IZABELIN

Szanowni Państwo,

w terminie 2 – 18 września 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne ZRÓWNOWAŻONEGO PLANU MOBILNOŚCI DLA GMINY IZABELIN - czyli planu organizacji ruchu pieszych i pojazdów.

Celem konsultacji jest stworzenie takiego dokumentu, który całościowo uporządkuje komunikację w naszej Gminie i dostosuje jej zasady do potrzeb mieszkańców. Aby było to możliwe konieczny jest Państwa udział w konsultacjach i zgłaszanie konkretnych uwag oraz rozwiązań.

Zatem, jeżeli:
- chcesz, żeby autobus 210 częściej kursował,
- chcesz, uruchomić nocny autobus,
- uważasz, że samochody za szybko jeżdżą i chcesz zmniejszyć dozwoloną prędkość,
- masz pomysł na usprawnienie ruchu pieszych i pojazdów w naszej Gminie,
weź udział w konsultacjach i powiedz nam o tym!

Uwagi będzie można zgłaszać od 2 do 18 września 2019 r.:
1) pisemnie w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Izabelin (pok. 5), poniedziałek godz. 9.00-18.00, wtorek – piątek godz. 8.00-16.00,

2) elektronicznie na adres e-mail: transport@izabelin.pl,

3) w punktach konsultacyjnych:
a) piknik sołecki w Izabelinie B - 31 sierpnia 2019 r. (sobota) godz. 15.00-18.30, plac zabaw przy ul. Zagłoby 16,
b) piknik sołecki w Sierakowie – 7 września 2019 r. (sobota), godz. 14.00-17.300, plac zabaw przy ul. gen. Abrahama 48,
c) piknik Żegnaj Lato – 14 września 2019 r. (sobota), godz. 13.00-19.00, teren parkingu przy Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42,

4) podczas spotkań konsultacyjnych:
a) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych - 9 września 2019 r. (poniedziałek), godz. 19.00, Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, sala 124,
b) spotkanie z Mieszkańcami gminy Izabelin - 10 września 2019 r. (wtorek), godz. 19.00, Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, sala widowiskowa.

Konsultowany ZRÓWNOWAŻONY PLAN MOBILNOŚCI DLA GMINY IZABELIN zostanie opublikowany 2 września 2019 r.  na gminnej stronie internetowej, na BIPie oraz wyłożony w pok. nr 5 Urzędu Gminy Izabelin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Państwa zdanie ma znaczenie!

Szczegółowe informacje na temat czym jest zrównoważony plan mobilności i jakie korzyści nam da, znajdą Państwo pod linkami: 

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1478,plan-mobilnosci-dla-gminy-izabelin.pdf

https://www.gmina.izabelin.pl/90,drogownictwo?tresc=4064


 

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2019-08-14
 • Plakat mobilność A2_do druku

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.