Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Zrównoważonego Planu Mobilności dla Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne projektu „Zrównoważonego Planu Mobilności dla Gminy Izabelin” zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 75/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Zrównoważonego Planu Mobilności dla Gminy Izabelin” oraz Zarządzenia Nr 82/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Zrównoważonego Planu Mobilności dla Gminy Izabelin”.

Konsultacje odbyły się w terminie od 02.09.2019 r. do  09.10.2019 r.
Akcja informacyjna konsultacji trwała 14.08.2019 r. do 09.10.2019 r.

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy:

  • strona internetowa Urzędu Gminy;
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy;
  • gminny profil Fanpage na portalu społecznościowym FB;
  • newsletter Urzędu Gminy informacja wysłana do subskrybentów (16.08; 23.08; 30.08; 06.09; 13.09; 20.09; 27.09; 04.10);
  • tablice ogłoszeniowe w Urzędzie Gminy i Centrum Kultury Izabelin;
  • 100 szt. plakatów i 1000 szt. ulotek informacyjnych rozdystrybuowanych na terenie gminy w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców (tablice sołeckie, przystanki autobusowe, gminne placówki oświatowe, sklepy, pikniki sołeckie i wydarzenia na terenie gminy);
  • publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej (Listy do Sąsiada, Kurier Izabeliński);
  • forma papierowa w Urzędzie Gminy Izabelin w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa;

 

 

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.