Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne projektu statutu sołectw Gminy Izabelin zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U 2019 r poz 506). Ponadto konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 45/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw gminy Izabelin.
Każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoje uwagi do projektu statutów.

Konsultacje odbyły się w terminie od 06.06.2019 r. do  20.06.2019 r.
Akcja informacyjna konsultacji trwała 23.05.2019 r. do 20.06.2019 r.

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy:

  • strona internetowa Urzędu Gminy;
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy;
  • gminny profil Fanpage na portalu społecznościowym FB;
  • newsletter Urzędu Gminy informacja wysłana do subskrybentów (24.05; 31.05; 7.06; 14.06);
  • tablice ogłoszeniowe w Urzędzie Gminy i Centrum Kultury Izabelin;
  • 100 szt. plakatów i 1000 szt. ulotek informacyjnych rozdystrybuowanych na terenie gminy w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców (tablice sołeckie, przystanki autobusowe, gminne placówki oświatowe, sklepy, pikniki sołeckie i wydarzenia na terenie gminy);
  • publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej (Listy do Sąsiada, Kurier Izabeliński;

 

 

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.