Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH oraz PROCEDURY OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY IZABELIN (NA LATA 2015 – 2020)

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY IZABELIN (NA LATA 2015 – 2020) wraz z wypełnieniem procedury OOŚ, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w tworzeniu polityki niskoemisyjnej wyznaczającej cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Gminy Izabelin.

Konsultacje przeprowadzono na obszarze Gminy Izabelin w okresie od 19 października 2015 r. do 30 października 2015 r. Dokument udostępniono do wglądu w Urzędzie Gminy Izabelin oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej gminy.

Konsultacje prowadzone były w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków bezpośrednio w siedzibie gminy oraz drogą elektroniczną.  Podczas konsultacji prowadzonych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Izabelin nr 71/2015 z dnia 15.10.2015r.  w sprawie poddania pod konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Izabelin (na lata 2015-2020) nie wpłynęła żadna uwaga do dokumentu. Uwaga od Pana Marka Słonia wpłynęła do UG Izabelin w dniu 31.10.2015r. czyli dzień po zakończeniu terminu konsultacji mimo to autor dokumentu odpowiedział na zgłoszone uwagi w dniu 3 listopada 2015r. Poniżej do pobrania treść uwag oraz odpowiedź autora PGN dla gminy Izabelin.

W przypadku procedury oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami art. 48, 49, 57 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) Gmina Izabelin zgłosiła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
  • Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa

z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY IZABELIN (NA LATA 2015 – 2020). Wskazane instytucje pozytywnie wypowiedziały się na temat wniosku.

 

Informację opracował: Grzegorz Maśloch

  • data: 2016-04-28

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.