Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sprawozdanie z przeprowadzanych konsultacji w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych” i na podstawie Zarządzenia Nr 188/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 stycznia 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się terminie od 19.01.2017 r. do 02.02.2017 r.

Informacja o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, w newsletterze oraz przekazana radnym, sołtysom i organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Izabelin, które podały swoje adresy email. Projekt Uchwały został również wyłożony do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izabelin, w Wydziale Rozwoju.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin.

W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Podczas niniejszych konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do konsultowanego projektu uchwały.

drukuj (Sprawozdanie z przeprowadzanych konsultacji w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-02-06

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.