Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie

Oddajemy Państwu do konsultacji koncepcję architektoniczną rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie.

Konsultacje odbędą się w terminie od 10 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z koncepcją i zgłaszania ewentualnych uwag bądź opinii. Uwagi można składać pisemnie w kancelarii Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Izabelin lub drogą elektroniczną na adres b.borys@izabelin.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania uwag do konsultowanego dokumentu dostępne są na pierwszej stronie zarządzenia i pod nr telefonu (22) 722 89 52.

Zarządzenie, konsultowana koncepcja wraz z rysunkami oraz wniosek o konsultację dla organizacji pozarządowych zamieszczone są poniżej.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Izabelin – Gminny Ośrodek Zdrowia mieszczący się w niewielkim, parterowym budynku przy ul. Tetmajera 3 systematycznie zwiększa liczbę  pacjentów, zatrudnia coraz więcej lekarzy i rozszerza zakres udzielanych świadczeń.  Skromna siedziba zaczyna być hamulcem dla dalszego rozwoju Ośrodka. Za mało jest gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Za niski jest standard budynku wobec zwiększających się wymagań, stawianych przez NFZ przy kontraktowaniu nowych świadczeń.  Utrzymanie wysokiego poziomu obsługi pacjentów stanie się niemożliwe bez ponoszenie coraz większych nakładów na remonty i modernizację dotychczasowej substandardowej siedziby.

Władze samorządowe Gminy rozważają możliwość rozwiązania tego problemu poprzez dobudowę nowej części do istniejącego obiektu w taki sposób, aby przez pewien czas obydwa obiekty mogły wspólnie pełnić funkcję przychodni, a w miarę potrzeby dalszego rozwoju możliwa była dalsza rozbudowa, bądź to wzdłuż ulicy Tetmajera, bądź wzdłuż ulicy Matejki (po rozbiórce dotychczasowego budynku).

Przygotowana przez biuro architektoniczne wstępna koncepcja jest propozycją do publicznej dyskusji, która powinna pomóc w wybraniu właściwego rozwiązania na przyszłość.

Z analizy fizycznych kosztów budowy ośrodków zdrowia zrealizowanych w Polsce w 2016 roku wynika, że średni szacunkowy koszt takiej inwestycji kształtował się w przedziale cenowym za 1 m2 od 3.000 zł. do 3.700 zł. Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki cenowe możemy oszacować wartość rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie w przedziale od ok. 1.800.000,00 zł. do ok. 2.257.000,00 zł.

Jednocześnie informuję, iż będziemy się starać o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie planowanej inwestycji.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.