Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne - zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu dróg gminnych

Oddajemy Państwu do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.

Rada Gminy na podstawie art. 83f ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 ze zm.) w drodze uchwały może określić kryteria pozwalające słuzbom gminnym na usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Podjęcie uchwały w tej sprawie umożliwiłoby szybsze podejmowanie działań w przypadku konieczności usuwania drzew lub krzewów zagrażających bezpieczeństwu na terenach publicznych i bezpieczeństwu w ruchu drogowym - z terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin pod drogi  gminne i ciągi pieszo-jezdne.

Konsultacje odbędą się w terminie od 15 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały i zgłaszania do niego ewentualnych uwag bądź opinii. Uwagi można składać pisemnie w kancelarii Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Izabelin lub drogą elektroniczną na adres: d.michalak@izabelin.pl Decyduje data wpływu uwag do tut. Urzędu. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe informacje na temat konsultowanego dokumentu można uzyskać podnr telefonu (22) 722 89 31.

Zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały w konsultowanej sprawie oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zostały zamieszczone poniżej.

 

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-03-14

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.