Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sprawozdanie z przeprowadzanych konsultacji w sprawie rozbudowy SPZOZ w Izabelinie

Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych” i na podstawie Zarządzenia Nr 195/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 9 lutego 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w terminie od 10.02.2017 r. do 10.03.2017 r.

Informacja o konsultacjach projektu uchwały w sprawie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, w newsletterze oraz przekazana radnym, sołtysom i organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Izabelin, które podały swoje adresy email. Projekt Uchwały został również wyłożony do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izabelin, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin.

W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy Gminy Izabelin i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Podczas przedmiotowych konsultacji społecznych wpłynęły dwa wnioski z uwagami.

Pierwszy z nich złożony został przez Radną z Hornówka w dniu 13 lutego 2017 r. i dotyczył uzupełnienia informacji w sprawie rozbudowy gminnej przychodni o podanie szacunkowego kosztu tej inwestycji. Zgłoszone uwagi zostały uzupełnione.

Drugi wniosek złożył Mieszkaniec Gminy Izabelin w dniu 10 marca 2017 r. Wniosek dotyczył dwóch spraw:

  1. zwiększenia liczby przyszłych miejsc parkingowych
  2. wykorzystania podczas rozbudowy SPZOZ Izabelin nowoczesnych rozwiązań technicznych, np. energooszczędnego oświetlenia LED i wysokoefektywnych systemów grzewczych typu fotowoltaika.

Zgłoszone uwagi zostały pozytywnie zaopiniowane przez Urząd.

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-03-15

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.