Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne Statutów sołectw Gminy Izabelin

Od 17 maja do 16 czerwca 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Statutów sołectw Gminy Izabelin. W tym terminie będzie można zgłaszać uwagi i opinie do konsultowanych dokumentów:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

2) w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06,

3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.borys@izabelin.pl

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszając się do udziału w konsultacjach, dodatkowo będą musiały wypełnić formularz do konsultacji, który będzie stanowił załącznik do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Projekt statutów sołectw Gminy Izabelin dostępny jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

2) na stronie internetowej Gminy (poniżej),

3) oraz w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin (pok. nr 113) udostępniony jest w formie papierowej.

W dniu 27 maja 2017 r. (sobota), podczas Pikniku Rodzinnego przy Centrum Kultury Izabelin (w godz. 12.00-21.00), na stoisku Urzedu udostępniony zostanie projekt statutów i będzie można zgłaszać do niego uwagi.

W dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 18.00, w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin przy ul Matejki 21, odbędzie się spotkanie z Wójtem, w sprawie omówienia statutów sołectw Gminy Izabelin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i w dyskusji wszystkich mieszkańców, sołtysów, rady sołeckie, radnych Gminy i organizacje pozarządowe.

Statut sołectwa jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację sołectwa oraz zasady i zakres jego działania. Przyjmując, iż jest to dokument zasadniczy dla funkcjonowania danego sołectwa, zapisy statutu powinny z jednej strony wynikać z obowiązujących przepisów prawa, a z drugiej strony, uwzględniając specyfikę każdego sołectwa, statut powinien zawierać regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi w zakresie zaspokajania potrzeb danej wspólnoty mieszkańców. Obie te funkcje są wobec siebie komplementarne i wzajemnie warunkują obowiązujące regulacje oraz konieczność ich nowelizacji.

Postanowienia statutów sołectw Gminy wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i ściśle powiązane są ze Statutem Gminy Izabelin. Uchwalone zostały w 1999 r. a w międzyczasie dwukrotnie zmieniany był Statut Gminy i nowelizowano przepisy ww. ustawy. W związku z tym, w wyniku zmieniających się przepisów prawa i potrzeb społecznych mieszkańców należy dokonać zmian także w statutach sołectw tak, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiadały na aktualne potrzeby mieszkańców.

 

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-05-02
  • konsultacje społeczne - statuty sołectw - plakat

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.