Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Wójt Gminy Izabelin zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje odbędą się w terminie od 21.10.2017 r. do 10.11.2017 r.

W tym terminie będzie można zgłaszać uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

2) w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.borys@izabelin.pl

4) lub ustnie podczas spotkania z Wójtem Gminy Izabelin, którego termin podamy
do 11 października 2017 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszając się do udziału w konsultacjach, proszone są o:

- wypełnienie wniosku o konsultację, który załączony został poniżej (wymóg ten nie dotyczy organizacji, która znajduje się w bazie organizacji pozarządowych  prowadzonej przez Wójta na stronie internetowej Gminy),

- zgłaszanie uwag zgodnie z formularzem do konsultacji, który załączony jest poniżej.

Projekt Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 dostępny jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

2) na stronie internetowej Gminy,

3) oraz udostępniony w formie papierowej w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin, w pok. nr 113.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w Zarządzeniu Nr 238/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 5 października 2017 r. i pod nr telefonu (22) 722 89 52.

drukuj (Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.)

  • -

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.