Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Podsumowanie spotkania Wójta Gminy Izabelin z Organizacjami Pozarządowymi

W minioną środę, 8 listopada 2017 r., w Centrum Kultury Izabelin, odbyło się spotkanie Wójta Gminy Izabelin z Organizacjami Pozarządowymi, na którym obecnych było 20 przedstawicieli organizacji, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, oraz Kierownik i pracownik Wydziału Rozwoju w Urzędzie.

Tematem przewodnim spotkania był konsultowany projekt Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, do którego do dziś (10.11.2017) można zgłaszać uwagi i opinie. Planowane środki finansowe na jego realizację wynoszą 220.00,00 zł. Program zostanie poddany pod obrady Rady Gminy Izabelin podczas najbliższej sesji tj. 22.11.2017 r.

 W 2017 r. na wykonanie zadań wynikających z Programu współpracy zaplanowano 155.000,00 zł, do dziś dofinansowane zostały projekty na kwotę 160.500,00 zł. Dodatkowo, na podstawie odrębnych przepisów, na wsparcie realizacji zadań organizacjom zostały przekazane dotacje w wysokości 116.500,00 zł. Co łącznie w bieżącym roku daje kwotę 277.000,00 zł.

Podczas spotkania podsumowane zostały zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2017 r. oraz propozycje działań na 2018 r. zgłoszone przez stowarzyszenia i fundacje. Szczegóły znajdują się w prezentacji załączonej poniżej.

Podczas spotkania padła propozycja zorganizowania spotkań Wójta z Organizacjami  i – jeżeli to będzie możliwe – z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele organizacji będą mogli przedstawić swoją działalność, wymienić doświadczenia i zaplanować wspólne działania.

Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie na spotkanie i czynny w nim udział. Zapraszamy do dalszych wspólnych działań.

drukuj (Podsumowanie spotkania Wójta Gminy Izabelin z Organizacjami Pozarządowymi)

  • spotkanie z NGO

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.