Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Hornówka - ustalenie organizacji ruchu na ul. ks. Wacława Kurowskiego w Hornówku

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców Hornówka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Ich tematem jest rozstrzygnięcie czy ul. Kurowskiego ma pozostać ulicą z pierwszeństwem przejazdu względem przylegających do niej ulic prostopadłych, czy też mają na niej obowiązywać skrzyżowania równorzędne.
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie 29.05.2018 r. – 15.06.2018 r.
 
Projekt koncepcji organizacji ruchu w Hornówku powstał w ramach funduszu sołeckiego wsi Hornówek. Materiałem wyjściowym do jego opracowania była ankieta dotycząca „Planu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców w obszarze ruchu drogowego na terenie Hornówka” przeprowadzona przez Radę Sołecką wsi. Opracowana koncepcja po wstępnych uzgodnieniach i omówieniu z Radą Sołecką została zaprezentowana i omówiona na zebraniu sołeckim w dniu 04.09.2017 r., i spotkała się z ogólną akceptacją mieszkańców Hornówka, obecnych na zebraniu.
 
Koncepcja organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie sołectwa Hornówek ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia bezpieczeństwa ruchu prezentuje sposób ujednolicenia zasad organizacji ruchu i możliwości zastosowania fizycznych elementów jego uspokojenia (np. skrzyżowania równorzędne lub progi zwalniające). 
Z uwagi na istniejącą strukturę ilościową i jakościowa dróg gminnych oraz obowiązujące akty prawne, regulujące kwestie zasad organizacji ruchu drogowego, zakres opracowania ograniczony został do dróg o nawierzchni twardej (bitumicznej lub z kostki betonowej). W miarę postępującej modernizacji i utwardzania następnych nawierzchni dróg gminnych, elementy fizycznego uspokojenia ruchu będą mogły zostać wprowadzone również na kolejnych drogach, posiadających obecnie nawierzchnię gruntową.
 
Koncepcja zakłada objęcie dróg gminnych na terenie Hornówka strefą ograniczenia prędkości do 30km/h z jednoczesnym wprowadzeniem elementów fizycznego uspokojenia ruchu, to znaczy skrzyżowań równorzędnych oraz wykonanie progów zwalniających typu U-16a.
Podstawą wprowadzenia zaprezentowanych w koncepcji elementów organizacji ruchu będą szczegółowe rozwiązania projektowe ujęte w projektach stałej organizacji ruchu opracowanych dla wyznaczonych ulic lub zbiorów ulic.
 
Zasadnicze pytanie, jakie pozostało do rozstrzygnięcia i jest przedmiotem konsultacji to kwestia określenia zasad ruchu drogowego na ul. Kurowskiego w ramach strefy ograniczenia prędkości do 30km/h.
W tym celu zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety i przekazanie podpisanej do Urzędu (w terminie do 12 czerwca 2018 r.).
 
14 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 w Sali 124 Centrum Kultury Izabelin odbędzie się spotkanie Wójta z mieszkańcami Hornówka, na którym omówione zostaną ankiety i planowane jest rozstrzygnięcie kwestii organizacji ruchu na ul. Kurowskiego w Hornówku.
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w Zarządzeniu Nr 291 /2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2018 r. oraz można je uzyskać pod nr telefonów 
(22) 722 89 48 i (22) 722 89 52.
 
Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją uspokojenia ruchu na ul. Kurowskiego w Hornówku  i wypowiedzenia się na jej temat.
 

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2018-05-15

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.