Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku

drukuj (Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku)

Spotkanie podsumowujące wyniki konsultacji

Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, Pan Maciej Fijałkowski zaprasza na spotkanie podsumowujące wyniki warsztatów strategicznych, które stanowiły pierwszy etap prac projektowych nad dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Spotkanie to odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 11.00 w Pałacu Ślubów (Plac Zamkowy 6, Warszawa). W spotkaniu wezmą udział, oprócz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych objętych Obszarem Metropolitalnym Warszawy, również osoby reprezentujące Urząd m.st. Warszawy oraz firmę Deloitte Consulting S.A..

  • autor: Agnieszka Sobczak

Dodatkowe warsztaty strategiczne

Konsultacje społeczne

W związku z trwającymi pracami nad Stategią Rozwoju Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 8,30 odbędą się dodatkowe warsztaty strategiczne, dedykowane mieszkańcom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, środowisku naukowemu oraz przedsiębiorcom z Obszaru Metrolopitalnego Warszawy. Warsztaty będa miały miejsce w siedzibie Deloitte Consulting S.A. w Alei Jana Pawła II 19.

  • autor: Agnieszka Sobczak

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, w dniach od 1 do 22 kwietnia 2015 r. prowadzone są konsultacje społeczne wstępnej wersji dokumentu. Strategia oraz formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej projektu: omw.um.warszawa.pl oraz na stacja-konsultacja.pl.

Nasza gmina znalazła się w gronie 72 gmin tworzących Obszar Metropolitalny Warszawy. Obecnie stoimy przed niepowtarzalną szansą zdefiniowania wspólnych potrzeb wszystkich jednostek samorządu terytorialnego współtworzących ten obszar oraz wypracowania kierunków jego rozwoju. Dlatego też gorąco zachęcamy mieszkańców do zaangażowania się w proces opracowywania Strategii oraz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych.

Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030  jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju tj. wypracowanie wspólnej misji i wizji obszaru oraz wskazanie strategicznych kierunków działań, które umożliwią ich realizację. Dokument stanowić będzie narzędzie do planowania strategicznego oraz upowszechniania wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Wstępny dokument Strategii powstał w oparciu o sporządzony raport z Diagnozy Obszaru Metropolitalnego Warszawy, a także na podstawie wyników warsztatów strategicznych organizowanych w różnych miastach obszaru, w których udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu. Strategia uwzględnia także wyniki głosowania internetowego, w którym udział mógł wziąć każdy mieszkaniec gmin tworzących metropolię warszawską.

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 jest opracowywana w ramach projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.omw.um.warszawa.pl.

  • autor: Agnieszka Sobczak

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.