Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin

Zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 14.07.2015r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin.

Konsultacje prowadzone były od dnia 16.07.2015 do 07.08 2018r.

W trakcie trwania konsultacji wpłynął jeden postulat (02.08.2015r.)

Postulat. dotyczył „Zakazu bez zezwolenia zajmowania pasa drogowego przez właścicieli nieruchomości. Możliwość zajęcia pasa drogowego (ulicy), po uprzednim uzyskaniu zezwolenia i uiszczeniu opłaty”.

Osoba konsultująca proponuje dodanie zapisu w § 3 ust 3 Zabrania się:

-  „zajmowania bez zezwolenia pasa drogowego, poprzez wystawianie przed ogrodzenie nieruchomości: śmieci, odpadów w workach, materiałów budowlanych, kontenerów budowlanych, kontenerów na śmieci, przenośnych kabin WC itp.”.

 

Ustosunkowując się do postulatu, należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.) zajęcie pasa drogowego wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi w przypadku:

  • prowadzenia robót w pasie drogowym;
  • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Należy stwierdzić, iż wystawienie odpadów w workach czy pojemników na odpady komunalne zgodnie z powyższym zapisem ustawy nie mieści się w powyższych rodzajach zajęcia pasa drogowego.

            Lokalizacja obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  regulowane jest innymi aktami prawnymi i  nie należy ich powtarzać w dokumentach rangi prawa miejscowego.

.  W związku z powyższym postulat nie może zostać uwzględniony.

drukuj (Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin- projekt konsultowany

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.