Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w drugiej połowie 2018 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 305/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 5 lipca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w drugiej połowie 2018 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, Numer KRS 0000408408.

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin wnioskowało o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji ww. zadania w kwocie 9.600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Wobec spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych dotację na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania przyznano Izabelińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast i Gmin we wnioskowanej wysokości, czyli w kwocie 9.600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).
 

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2018-08-10

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.