Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Otwarty konkurs ofert - prowadzenie Placówki wsparcia dziennego w 2020 r. oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej

Wójt Gminy Izabelin ogłasza: 
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą: Placówka wsparcia dziennego w Izabelinie,
2. oraz nabór reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert.

Termin składania ofert: 2 - 24 stycznia 2020 r.

Termin zgłaszania reprezentantów do komisji konkursowej: 2 - 17 stycznia 2020 r.

Miejsce składania ofert i zgłaszania reprezentantów: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (kancelaria)

Szczegóły konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 117/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 31 grudnia 2019 r., które zostało zamieszczone poniżej.

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2020-01-02

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.