Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Otwarty konkurs ofert - aktywny i zdrowy Senior

Wójt Gminy Izabelin ogłasza:

  1. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  2. oraz nabór reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert.

Celem zadania jest zorganizowanie dla osób w wieku emerytalnym zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rehabilitacyjnym i/lub towarzysko-rekreacyjnym w formie wydarzeń, cyklu zajęć stacjonarnych i/lub w formie wyjazdowej. Zorganizowane aktywności powinny przyczynić się do wyrobienia u seniorów nawyków mających na celu jak najdłuższe utrzymanie dobrej kondycji, sprawności i pogody ducha.
Adresatami zadania są osoby w wieku emerytalnym, które mieszkają na terenie gminy Izabelin.

Szczegóły konkursu oraz informacje dot. naboru reprezentantów do komisji konkursowej znajdują się w Zarządzeniu Nr 182/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 lipca 2020 r., które zostało zamieszczone poniżej.

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2020-07-30
  • treść komunikatu w wersji graficznej

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.