Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 203/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 września 2020 r. konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych, wpłynęły dwie oferty złożone przez n/w organizacje.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30.000,00 zł.

L. P.

Nazwa organizacji, adres siedziby, KRS

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Korpusu Kadetów 2

KRS: 0000268913

20.935,00 zł

2.

Fundacja „Ruszyć z Kopyta”,

03-913 Warszawa, ul. Angorskiej 14 lok. 7,

KRS: 0000696485

5.950,00 zł

RAZEM

26.885,00 zł


Wobec spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez obu oferentów przystępujących do konkursu, dotację na powierzenie realizacji zadania przyznano organizacjom, w następującej wysokości: 

L. P.

Nazwa organizacji, adres siedziby, KRS

Przyznana kwota dotacji

1.

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Korpusu Kadetów 2

KRS: 0000268913

20.935,00 zł

2.

Fundacja „Ruszyć z Kopyta”,

03-913 Warszawa, ul. Angorskiej 14 lok. 7,

KRS: 0000696485

5.950,00 zł

RAZEM

26.885,00 zł

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert - działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.