Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Odwołanie wyborów sołeckich planowanych na dzień 15 listopada 2020 r.

W dniu 3 listopada 2020 r. Zarządzeniem NR 228/2020 Wójta Gminy Izabelin ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną, została podjęta decyzja o odwołaniu wyborów sołeckich w Truskawiu w dniu 15 listopada. Kolejny termin wyborów zostanie wyznaczony na czas, gdy zorganizowanie głosowania będzie bezpieczne zarówno dla głosujących, jak i członków komisji.

Wybory Sołtysa Truskawia w dniu 15 listopada 2020

Kalendarz wyborczy

Wyniki wyborów sołeckich w Truskawiu 2020

Frekwencja 10,64%

List przewodni i program wyborczy kandydata

Prezentujemy list przewodni i program wyborczy kandydata na Sołtysa Truskawia pana Tadeusza Rzeszutka. Jest to materiał przygotowany przez kandydata, w którym prezentuje swoje pomysły i spostrzeżenia.

Informacja o kandydatach i komisji wyborczej

Zarejestrowani kandydaci na sołtysa wsi Truskaw:

L.p. Imię i nazwisko
1 Tadeusz Rzeszutek

W przypadku zgłoszonego jednego kandydata wybory odbywają się normalnie. Żeby zostać Sołtysem, kandydat musi bowiem otrzymać więcej głosów za swoją kandydaturą niż przeciw. Dlatego ważne jest żeby pójść do wyborów. Niezależnie od Twoich preferencji - Twój głos ma znaczenie!

W skład komisji wyborczej weszli:

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1

Magdalena Białas

Izabelin C
2 Lech Celejewski Hornówek
3 Monika Kowalska Izabelin B
4 Jakub Szummer-Gołębski Warszawa

Wybory na sołtysa Truskawia 2020 - kalendarz wyborczy

 • 30 lipca – zarządzenie Wójta Gminy Izabelin w sprawie określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin. 
 • 30 lipca - zarządzenie Wójta Gminy Izabelin w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej. 
 • 30 lipca-10 września – zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków komisji wyborczej.
 • 11 września – ogłoszenie listy kandydatów na sołtysa oraz ogłoszenie składu komisji wyborczej. 
 • 11-20 września – kampania wyborcza prowadzona przez poszczególnych kandydatów na sołtysa. Zakres oraz sposób prowadzenia kampanii zależy od konkretnego kandydata. 
 • 20 września – wybory w lokalu wyborczym mieszczącym się w Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 49 w godzinach 9.00 – 18.00.  

Zarządzenia Wójta w sprawie wyborów na sołtysa Truskawia

Wybory sołeckie w Truskawiu 2020

W związku z rezygnacją Patrycji Bykowskiej z funkcji Sołtysa sołectwa Truskaw na początku sierpnia zostanie przedstawiony kalendarz wyborczy związany z organizacją nowych wyborów. Same wybory odbędą się prawdopodobnie w połowie września 2020 roku. Już dziś zachęcamy do kandydowania na tą funkcję.

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.