Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

List przewodni i program wyborczy kandydata

Prezentujemy list przewodni i program wyborczy kandydata na Sołtysa Truskawia pana Tadeusza Rzeszutka. Jest to materiał przygotowany przez kandydata, w którym prezentuje swoje pomysły i spostrzeżenia.

Urząd Gminy Izabelin nie odpowiada za treść powyższego materiału.

Przypominamy, że nawet w sytuacji kiedy jest jeden kandydat musi on otrzymać co najmniej 50% plus jeden głos na TAK za swoją kandydaturą by móc objąć funkcję sołtysa. Zapraszamy 20 września do lokalu wyborczego mieszczącego się w Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 49 w godzinach 9.00-18.00.

Szanowni Mieszkańcy Truskawia,

W związku z moją decyzją o kandydowaniu na funkcję sołtysa Truskawia chciałbym przedstawić kilka informacji o mnie oraz o moim rozumieniu roli sołtysa w środowisku naszej wsi.

Ukończyłem 68 lat, z wykształcenia jestem ekonomistą (po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie), obecnie na emeryturze. Większą część życia zawodowego przepracowałem w komercyjnych instytucjach sektora bankowego oraz jako wykładowca akademicki na kilku warszawskich uczelniach. Jestem żonaty, mam troje dorosłych dzieci oraz dwójkę wnucząt. W Truskawiu mieszkam już ponad 20 lat, przy ulicy Sarenki.

W tej kadencji Rady Gminy jestem członkiem Rady Sołeckiej. Zdecydowałem się kandydować w wyborach, ponieważ, będąc już na emeryturze, chciałbym wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie zawodowe i organizacyjne w pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny.

Jakie działania chciałbym realizować jako sołtys Truskawia?

 • Integracja lokalnej społeczności, tworzenie klimatu otwartego i przyjaznego sąsiedztwa oraz inspirowanie mieszkańców do podejmowania wspólnych inicjatyw służących naszej  społeczności;
 • Wspieranie powstawania sąsiedzkich grup aktywności (Koło Gospodyń Wiejskich i inne);
 • Inicjatywy mające na celu podnoszenia poziom bezpieczeństwa mieszkańców, czystości powietrza oraz estetyki krajobrazu naszej wsi;
 • Organizacja pomocy dla mieszkańców potrzebujących wsparcia z przyczyn losowych lub ekonomicznych;
 • Popularyzacja Funduszu Sołeckiego, aby jak największa grupa Truskawian miała wpływ na decyzje podejmowane w ramach budżetu sołeckiego;
 • Popularyzacja historii naszej wsi oraz dokonań zasłużonych mieszkańców Truskawia;
 • Pełnienie roli rzecznika interesów mieszkańców Truskawia w szczególności w obszarze potrzeb infrastrukturalnych wsi, w procesie uchwalania i realizacji budżetu Gminy;
 • Pełnienie roli łącznika pomiędzy mieszkańcami Truskawia i władzami Gminy w procesie  konsultowania wszystkich istotnych dla naszej wsi decyzji.

Powyższe działania zamierzam realizować w ścisłej współpracy z Radą Sołecką oraz Radnymi Gminnymi,  którzy uzyskali mandaty radnych  dzięki głosom naszych mieszkańców.

Jestem świadom  faktu, że bardzo istotną kwestią, która spowodowała podziały wśród naszej społeczności, jest  kwestia lokalizacji PSZOK. Uważam, że jako sołtys zobowiązany jestem reprezentować stanowisko podjęte przez Zebranie Wiejskie oraz popierać działania wynikające z uchwały Zebrania Wiejskiego. Jednakże w procesie dalszej dyskusji o lokalizacji PSZOK, zamierzam  także wspierać wszelkie działania, które posłużą prowadzeniu rzeczowego dialogu pomiędzy władzami Gminy a mieszkańcami naszej wsi.

Jeżeli mieliby Państwo pytania do mnie związane z przedstawioną wyżej koncepcją sprawowania  funkcji sołtysa, proszę pisać na adres e-mail: rstruskaw@googlegroups.com. Postaram się na nie możliwie szybko odpowiedzieć.

Z sąsiedzkim pozdrowieniem,
Tadeusz Rzeszutek 

 

 • zdjęcie kandydata

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.