Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

[ARCHIWALNE] Wymiana pieców/kotłów na paliwa stałe w ramach gminnego programu

Ruszył nabór wniosków na wymianę pieców/kotłów na paliwa stałe w ramach gminnego programu (wymiana nie dotyczy pieców/kotłów gazowych).

W celu wymiany kotła/pieca na paliwa stałe na nowoczesne proekologiczne źródło ciepła: kocioł gazowy, pompę ciepła, kocioł elektryczny możesz skorzystać z: DOTACJI GMINNEJ – jeśli posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością.

Maksymalny poziom dofinansowania może osiągnąć 90% łącznej wartości udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota udzielonej dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł. Poziom dotacji nie zależy od dochodów.

Koszty kwalifikowane to koszty zakupu:

  • źródła ciepła wraz z osprzętem i jego montażem,
  • podajnika opału,
  • zasobnika na opał,
  • zasobnika c.w.u.,
  • czujnika czadu.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Izabelin:

Zapraszamy Państwa do składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na dany rok. 

Formularz wniosku, oświadczenie wnioskodawcy oraz uchwały dostępne są poniżej w załącznikach.

Wnioski na wymianę kotła/pieca na paliwa stałe poniżej klasy 4 na kocioł węglowy klasy 5, kocioł olejowy lub kocioł na biomasę będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej – wysokość dotacji nie może przekroczyć wówczas 3 tys. zł. (do 70% łącznej wartości udokumentowanych kosztów kwalifikowanych).

Formularze dostępne są poniżej.

Przed wypełnieniem i wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami uzupełniającymi:

Poniższe dokumenty składamy razem z Wnioskiem – razem 4 dokumenty.

Z chwilą zakończenia inwestycji prosimy o wykonanie czynności opisanych w informacji uzupełniającej (dokumentacja zdjęciowa oraz mapka) oraz przywiezienie oryginałów dokumentów wyszczególnionych w tej informacji: 

Uchwały Rady Gminy:
Uchwała Nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/889/akt.pdf 

Uchwała Nr XIX/159/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/1334/akt.pdf 
 

  • plakat wymiana kotłów

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.