Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wymiana pieców na paliwa stałe w ramach gminnego programu dotacji celowych – aktualizacja dokumentów

Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2020r. Uchwałą XXVII/220/20 Rady Gminy Izabelin (w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne) została uproszczona procedura udzielania dotacji. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28 sierpnia 2020r. (Rocznik 2020, Pozycja 9002).

Tak jak dotychczas w celu wymiany pieca na paliwo stałe na nowoczesne proekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, pompę ciepła, kocioł elektryczny) należy złożyć wniosek, podpisać stosowną umowę a po zakończeniu procesu wymiany przedstawić wymagane dokumenty w celu rozliczenia dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania został utrzymany i może osiągnąć 90% łącznej wartości udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 tys. zł. Poziom dotacji nie zależy od dochodów, utrzymany został wymóg braku zaległości wobec gminy z tytułu podatków oraz innych należności cywilnoprawnych.

Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

 1. uchwała dopuszcza składanie wniosków w wersji elektronicznej – z chwilą zakończenia prac nad aplikacją zostanie ona udostępniona do korzystania,
 2. do kotłów Klasy A (dofinansowanie do 8tys zł, nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych) dołożono kotły LPG tak by możliwe było udzielenie dotacji także osobom, poza zasięgiem sieci gazowej,
 3. dopuszcza się w uchwale by wnioskodawcą był także samoistny posiadacz nieruchomości czyli osoba bez prawa własności wypełniająca wszystkie obowiązki właściciela nieruchomości,
 4. wnioski można składać przez cały rok. Jeśli środki budżetowe przeznaczone na dotacje zostaną wyczerpane, złożone wnioski zostają zawieszone do czasu uruchomienia nowych środków – nie jest wymagane powtórne złożenie wniosku,

Koszty kwalifikowane pozostają bez zmian i tak jak dotychczas będą to koszty zakupu:

 • źródła ciepła wraz z osprzętem i jego montażem,
 • podajnika opału,
 • zasobnika na opał,
 • zasobnika c.w.u.,
 • czujnika czadu, gazu (w przypadku instalacji kotła gazowego)

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Izabelin:

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na dany rok. Formularz wniosku, oświadczenie wnioskodawcy oraz uchwały dostępne są poniżej w załącznikach.

Przed wypełnieniem i wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami uzupełniającymi:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest jednocześnie zaproszeniem do podpisania umowy o treści w poniższym załączniku.

Z chwilą zakończenia inwestycji prosimy przesłać skany/ zdjęcia dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji na adres e-mail: wymianapieca@izabelin.pl. Po przygotowaniu rozliczenia zostaniecie Państwo zaproszeni do urzędu z oryginałami w/w dokumentów w celu podpisania przygotowanego uprzednio rozliczenia.  Oryginały dokumentów po zrobieniu kopii zostaną zwrócone.

Ze względów epidemiologicznych zrezygnowaliśmy z wizji lokalnych w celu oględzin starego pieca podlegającego wymianie oraz nowego kotła po instalacji – przy rozpatrywaniu wniosku oraz przy rozliczeniu dotacji polegamy na dokumentacji zdjęciowej dostarczonej przez mieszkańca. W przypadku powzięcia przez urząd wątpliwości odnośnie przesłanej dokumentacji i złożonych oświadczeń możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej przy zachowaniu środków ochrony. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół o treści przedstawionej poniżej:

Zapraszamy wszystkich mieszkańców posiadających jeszcze piece na paliwa stałe do skorzystania z dotacji celowej i wymiany pieca na nowoczesny ekologiczny kocioł. Jednocześnie przypominamy, że korzystanie z pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów będzie prawnie zabronione z dniem 1 stycznia 2023r (!!!).

  [treść archiwalna]

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.