Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Skazani na SMOG cz. 5

W jednym z poprzednich artykułów (Skazani na SMOG cz.3) opisałem szczegółowo wyniki inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Izabelin. Z końcem roku 2020 zakończyliśmy kolejny, trzeci już cykl udzielania dotacji z budżetu gminy do wymiany pieców – warto jest więc pokusić się o analizę tego co udało się nam wspólne osiągnąć.

W 2020r. weszliśmy z 562 lokalizacjami gdzie głównym źródłem ciepła był piec na paliwo stałe, przy czym ponad 90% to piece pozaklasowe tzw. kopciuchy – to właśnie te piece produkują głównie SMOG zanieczyszczający powietrze. Wszystkie sołectwa mają ten sam dostęp do informacji, dotacji a mimo to uzyskiwane rezultaty są całkowicie różne. Zobaczmy na początek jak wygląda aktywność sołectw w kwestii wymiany pieców.

 • wykres

Rekordzistami wymiany pieców są dwa sołectwa Truskaw i IzabelinC. Te dwa sołectwa także są najbardziej aktywne w pozyskiwaniu środków z programu „Czyste Powietrze” finansującego termomodernizację budynków (Skazani na SMOG cz. 4). Bardzo niepokoi za to, ilość wymienionych pieców w sołectwach Sieraków i Mościska. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że świadomość konieczności wymiany stanie się powszechna.

 • wykres

Na dzień 31-12-2020r. na terenie całej gminy nadal jest do wymiany ok. 504 pieców na paliwo stałe. Piece te jak pokazuje wykres są w różnych ilościach w poszczególnych sołectwach. Aby sprostać wymogom stawianym przez prawo powinniśmy miesięcznie realizować ok. 35 wniosków podczas gdy w całym roku 2020 zrealizowaliśmy 58 wniosków. Cały czas mam nadzieję, że coś się zmieni w naszym wspólnym podejściu do problemu zanieczyszczenia powietrza i finalnie w rok 2023r. wejdziemy bez żadnego, zakazanego prawnie pieca tzw. kopciucha. Dla przypomnienia, z dniem 1 stycznia 2023r. korzystanie z pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów będzie prawnie zabronione

Rozmawiając z mieszkańcami zawsze zachęcam w pierwszej kolejności do kontaktu z lokalnymi firmami, tak by pozyskać 2-3 wyceny kosztów wymiany pieca przed podjęciem finalnej decyzji. Podczas rozmowy staram się też zwrócić uwagę nie tylko na koszt wymiany, ale także na taki wybór pieca, by zapewnić sobie bliskość serwisu w przypadku awarii. Trudno mi sobie wyobrazić awarię pieca przez kilka dni w sezonie zimowym, co może mieć miejsce w przypadku wyboru egzotycznego kotła z serwisem gdzieś na terenie Polski. Niezależnie od moich sugestii, każdy mieszkaniec ma prawo do dowolnego wyboru technologii ogrzewania jak również firmy, której powierzy prace instalacyjne. Poniżej kilka rysunków pokazujących udziały poszczególnych dostawców technologii w nowych instalacjach na podstawie danych z rozliczonych dotacji.

 • wykres

Jak widać na wykresie, w każdym roku dominuje inny dostawca, co może świadczyć o zmianie preferencji firm instalatorskich lub o zmianie cen instalowanych kotłów. Trzy najpopularniejsze technologie wybierane przez mieszkańców to: Viessman, DeDietrich i Vaillant. Mieszkańcy mają całkowitą swobodę w wyborze technologii, która im najbardziej odpowiada.

 • wykres

Bardzo wielu mieszkańców pyta o koszty związane z wymianą pieca na kocioł gazowy. Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na takie pytanie, bo zależy to nie tylko mocy kotła, ale także jego marki, skomplikowania samej instalacji etc. Na podstawie kosztów kwalifikowanych, jakie zostały dotychczas rozliczone, udało się wykonać wykres, który pozwoli każdemu, bardzo zgrubnie oszacować potencjalny koszt wymiany pieca. Kolory poszczególnych linii odpowiadają widełkom cenowym, posuwając się linią dowolnego koloru widzimy ile instalacji (oś pionowa) było zrealizowanych w danej cenie w określonej technologii (oś pozioma).

Nie jest celem tego artykułu promowanie konkretnej marki, czy też konkretnej firmy wykonującej usługi a jedynie przybliżenie kosztów z jakimi możecie mieć Państwo do czynienia, podejmując decyzję o wymianie pieca. Wybór technologii to oczywiście ważna kwestia – od tego zależy komfort naszego życia w okresie zimowym. Równie ważnym elementem jest wybór firmy wykonującej instalacje. Osobiście wierzę w firmy lokalne, którym powinno zależeć na jakości wykonywanych usług i zadowoleniu klienta. Tylko takie postępowanie może prowadzić do kolejnych realizowanych usług z tzw. polecenia.

 • wykres

Zaprezentowany wykres pokazuje częstotliwość występowania wielkości kosztów związanych z wymianą pieca. Jak widać na wykresie linie pokazujące koszty w kolejnych latach przesuwają się w prawo co oznacza, że koszty wymiany pieca z roku na rok stają się coraz wyższe. To może być wynikiem kilku czynników np. inflacji, która ma wymiar kilku procent rok do roku, może to być także efekt zbliżającej się daty 1 stycznia 2023r. i dużej liczny pieców do wymiany przy stosunkowo małej liczby firm instalatorskich. Duży popyt i mała podaż oznacza zawsze wzrost cen ☹

 • wykres

Każda rozliczona dotacja jest również skrzętnie opisywana ze względu na sposób realizacji. Jak widać na wykresie, jest zachowana pewna logiczna prawidłowość wg. której najtaniej jest instalację zrealizować siłami własnymi, o ile ma się odpowiednie uprawnienia a najdrożej wychodzi usługa realizowana przez firmy spoza gminy, które jak sądzę muszą do kosztów doliczyć koszty dojazdu.

Istotą Uchwały Rady Gminy Izabelin w sprawie dotacji do wymiany pieca jest szybka likwidacja pieców na paliwo stałe, tak by nie tylko uzyskać efekt czystego powietrza, ale także wesprzeć finansowo mieszkańców. Uproszczony został maksymalnie sam proces, wymagania zostały ograniczone do niezbędnego minimum, tak więc nie ma obecnie żadnych przeszkód by każdy mieszkaniec posiadający jeszcze piec na paliwo stałe, szybko podpisał umowę o udzielnie dotacji a po wymianie pieca na nowoczesny kocioł szybko otrzymał dotację przelewem na konto.

 • wykres

Jak pokazuje wykres zazwyczaj wnioski o datacje są składane już późną wiosną gdy tradycyjnie zabieramy się za wiosenne porządki a największa liczba wniosków jest składana w Q3, czyli już po wakacjach. Biorąc pod uwagę pozostałą do wymiany liczbę pieców (504szt.), krótki okres na realizację wymiany oraz możliwości realizacji usług przez instalatorów, zachęcam do szybkiego składania wniosków tak by można było dokonać wymiany pieca w sposób komfortowy.

 • wykres

W stosunku do lat ubiegłych często zdarza się, że umowa o udzielenie dotacji jest podpisywana już w dniu złożenia wniosku. Jeśli wnioskodawca nie ma zaległości wobec gminy z tytułu podatków i/lub innych zaległości o charakterze cywilno-prawnym (vide opłata za śmieci), wtedy całość procesu jest szybka i sprawna. Bardzo często zdarzało mi się wychodzić naprzeciw mieszkańcom, którzy mieli napięte harmonogramy realizacji.

 • wykres

Wydatnie skróciły się też czasy realizacji, liczone jako czas pomiędzy datą podpisania umowy a rozliczeniem dotacji. Obecnie ten czas wynosi ok. 25 dni w stosunku do ponad 100 dni w 2019r.

W rozmowach z Państwem bardzo często pojawia się kwestia niepewności dot. kosztów ogrzewania po przejściu na paliwo gazowe. Konkluzją artykułu zawierającego analizę kosztów ogrzewania opartego na paliwie stałym (e.g. węgiel, drewno) versus paliwo gazowe na przykładzie typowego domu z terenu naszej gminy było stwierdzenie: jeśli zużywasz do celów ogrzewania więcej niż 7m³ drewna opałowego lub więcej niż 1,5 tony węgla opałowego – wymiana pieca na kocioł gazowy może być dla Ciebie opłacalna. Aby wesprzeć tę konkluzję dokonaliśmy wywiadu telefonicznego z wszystkimi mieszkańcami, którzy dokonali wymiany pieca w latach 2018 i 2019 i mają min jeden sezon grzewczy już za sobą. Zapytaliśmy ich o powody tej decyzji oraz jak wyglądają koszty ogrzewania paliwem gazowym – poniżej prezentujemy ich odpowiedzi.

 • wykres

Jedynie 3% badanych (jeden głos na 35 przeprowadzonych ankiet)  mieszkańców, którzy mają za sobą jeden/ dwa sezony grzewcze deklaruje, że żałuje decyzji o wymianie pieca.

Osoby, które bardzo sobie chwalą podjętą decyzję jako główne powody decyzji o wymianie pieca wskazują wygoda, ekonomia, ekologia – tak stwierdziło ponad 80% badanych mieszkańców.

 • wykres

Pytanie o koszty ogrzewania gazowego jest raczej odwołaniem do subiektywnego postrzegania niż twardych faktów. Zakup jednorazowo dużej ilości drewna lub węgla łatwo jest zapamiętać, trudniej natomiast jest policzyć miesięczne koszty ogrzewania gazowego tak by je później porównać kosztem jednorazowego zakupu węgla czy drewna. Niezależnie od tego 77% pytanych mieszkańców odpowiedziało, że płaci mniej lub tyle samo w stosunku do sytuacji sprzed wymiany pieca.

Zachęcam wszystkich do pójścia drogą mieszkańców, którzy zarówno decyzję jak i samą wymianę mają już za sobą – obecnie wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym. Obiecuję, że w kolejnym roku będziecie mieli Państwo okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi mieszkańcami, którzy jeszcze tę decyzję mają przed sobą. Jeśli ktoś byłby zainteresowany innym aspektem przeprowadzonej analizy zachęcam do kontaktu wymianapieca@izabelin.pl z przyjemnością odpowiem na każde pytanie.

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.