Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wykorzystaj szansę, przyłącz się do sieci gazowej

Powietrze, obok gleby i wody jest jednym z trzech podstawowych elementów środowiska przyrodniczego. Mieszkamy w bezpośredniej bliskości Kampinoskiego Parku Narodowego i cieszymy się na ogół dobrą jakością powietrza. Jednakże wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego w naszej gminie – zwłaszcza w godzinach 18.00 - 22.00 - zaczynamy odczuwać istotne pogorszenie się jakości powietrza, którym oddychamy.

Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza, powodowanej działalnością człowieka na terenie gminy Izabelin jest spalanie paliw stałych (węgiel kamienny, drewno). Piece CO i kominki na paliwa stałe odpowiadają za ponad 80% zanieczyszczeń znajdujących się w naszym izabelińskim powietrzu. Dlatego pomyśl o tym już dziś, przyłącz się do sieci gazowej i wymień stare źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Aby rozpocząć proces inwestycyjny najistotniejszą kwestią jest sprawdzenie, czy nasz budynek ma możliwość podłączenia do gazu, a następnie oszacowanie wydatków, jakie trzeba ponieść w związku z przyłączeniem się do sieci. Przyłączenie do sieci gazowej należy podzielić na dwa etapy:

  1. przyłącze realizowane przez dystrybutora gazu (do skrzynki w ogrodzeniu),
  2. przyłącze instalacji gazowej zewnętrznej (od skrzynki do budynku) i wewnętrznej (w budynku).

Realizując pierwszy etap inwestycji na wstępie należy złożyć wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego operator sieci wyda warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni, które zazwyczaj są bezpłatne. Tu zostanie rozstrzygnięta kwestia czy wystarczy budowa samego przyłącza gazowego, czy niezbędna będzie rozbudowa gazociągu, gdyż nasz budynek znajduje się zbyt daleko. Odległość gazociągu od granic nieruchomości jest tutaj kluczowa, ponieważ w największym stopniu determinuje ona cenę przyłącza gazowego - jego koszty będą rosły proporcjonalnie do odległości domu od sieci. W skrajnych sytuacjach podłączenie do gazociągu może okazać się niemożliwe, dopóki operator sieci nie zdecyduje się na jej rozbudowę w kierunku naszej nieruchomości.

Mając warunki przyłączenia do sieci gazowej, możemy złożyć wniosek w celu zawarcia umowy, a następnie wykonać projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji przyłącza gazowego. Ten etap prac wykona za nas osoba posiadająca uprawnienia do projektowania instalacji gazowych. Zazwyczaj koszt takiego projektu to wydatek około 1,5 tys. zł.

Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie budowy lub rozbudowy instalacji gazowej organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli tego wymagają obowiązujące przepisy prawa.

Następnie można wybrać firmę, która wybuduje instalację gazową od skrzynki gazowej do odbiorników gazu. W tym przypadku istotną składową ceny przyłącza gazowego jest jego wykonanie, które zależy od długości przyłącza. Budowa przyłącza do 15 m objęte jest opłatą zryczałtowaną, a koszt jego wykonania nie powinien przekroczyć 2 tys. zł. Koszt podłączenia do sieci gazowej będzie proporcjonalnie wzrastał wraz z odległością budynku od sieci. Każdy dodatkowy metr wykonania przyłącza to dodatkowy koszt około 80 zł.

 

 

Moc przyłączeniowa
[b] [m3/h]

Opłata ryczałtowa za budowę przyłacza o długości do 15m
[Qr]

Stawka opłaty za każdy metr przyłącza powyżej 15m
[Sp] [zł/m]

Dla obszaru działania Oddziału w Warszawie

 

b=<10

 

 

1 932,00 zł

 

78,5

Źródło: https://pgnig.pl/

Podane koszty należy zwiększyć o opłaty geodezyjne w wysokości około 1,5 tys. zł, oraz koszt zakupu i montażu skrzynki gazowej – ok. 500 zł.

W następnym kroku możliwe jest zawarcie umowy dostarczania paliwa gazowego, czego konsekwencją jest realizacja procesu przyłączania do sieci gazowej przez operatora systemu dystrybucyjnego, a w tym zainstalowanie gazomierza.

Większość Mieszkańców, którzy mogą rezygnować z tzw. „kopciuchów” posiada możliwości podłączenia do sieci gazowej, dlatego już dziś skorzystaj z dotacji do 8 tyś zł. i wymień stare źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne.

  • treść komunikatu w wersji graficznej

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.