Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wymiana pieców na paliwa stałe w ramach gminnego programu dotacji celowych – aktualizacja dokumentów kwiecień 2022

Uwaga zmiany – gminna dotacja na wymianę nieefektywnego źródła ogrzewania.

Informujemy, że w dniu 22 marca 2022 r. Uchwałą Nr LIII/420/22 Rady Gminy Izabelin, zmieniająca Uchwałę Nr LII/408/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2022 r. (w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne) zostały wprowadzone zmiany dotyczące udzielania dotacji. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 2 marca 2022 r. (Rocznik 2022, Pozycja 2288) oraz 25 marca 2022 r. (Rocznik 2022, Pozycja 3441).

Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

 • dotacja wypłacana jest po zawarciu umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Izabelin (dotacja z góry, nie jako refundacja),
 • wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 30 października każdego roku.
 • dodatkowe środki w wysokości do 2 tys. złotych na sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji gazowej od przyłącza do sieci gazowej do miejsca montażu urządzenia grzewczego, pod warunkiem jednoczesnego złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotła lub pieca na paliwa stałe na kocioł gazowy.

Koszty kwalifikowane to koszty:

 • zakupu nowego źródła ciepła;
 • zakupu osprzętu niezbędnego do instalacji nowego źródła ciepła,
 • montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła,
 • zakupu podajnika opału,
 • zakupu zasobnika na opał,
 • zakupu zasobnika c.w.u.,
 • zakupu czujnika czadu, gazu (w przypadku instalacji jako nowe źródło ciepła kotła gazowego)
 • sporządzenia projektu oraz wykonania instalacji gazowej od przyłącza do sieci gazowej do miejsca montażu urządzenia grzewczego – pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku była przyłączona do sieci gazowej.

Maksymalne kwoty dotacji:

 • 8 000 zł (90% poniesionych kosztów kwalifikowanych) – na wymianę kotła lub pieca na paliwa stałe na pompę ciepła lub kocioł gazowy, także LPG, bądź kocioł elektryczny.
 • 3 000 zł (70% poniesionych kosztów kwalifikowanych) – na wymianę kotła lub pieca na paliwa stałe poniżej kat. IV na kocioł węglowy kat. V, kocioł olejowy lub kocioł na biomasę (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), które będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Kotły węglowe kat. V oraz kotły na biomasę o których mowa powyżej, zapewniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, o których mowa w Uchwale Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
  w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600).
 • 2 000 zł (100% poniesionych kosztów kwalifikowanych) – na sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji gazowej od przyłącza do sieci gazowej do miejsca montażu urządzenia grzewczego, pod warunkiem jednoczesnego złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotła lub pieca na paliwa stałe na kocioł gazowy.

Uchwały Rady Gminy:

Uchwała nr LIII/420/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/408/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne.

Uchwała Nr LII/408/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne.

Już dziś skorzystaj z dofinansowania z gminnego programu dotacyjnego i wymień swoje nieefektywne źródło ogrzewania. Pamiętaj, że dofinansowanie można łączyć z programem „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Izabelin:

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na dany rok. Formularz wniosku, oświadczenie wnioskodawcy oraz uchwały dostępne są poniżej w załącznikach:

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.