Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”

Z dniem 15 maja 2020 r. wszedł w życie zmodyfikowany zakres programu „Czyste Powietrze” obejmujący dofinansowanie do termomodernizacji budynku (ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej), wymiany źródła ciepła (modernizacja instalacji c.o jak i c.w.u., pompy ciepła, rekuperacja, kolektory słoneczne, przyłącze na potrzeby źródła ciepła) jak również dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej. Program „Czyste Powietrze” w żaden sposób nie wyklucza się z programem dotacji celowej do wymiany pieca na paliwo stałe, który jest finansowany z budżetu gminy.

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

By samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie czy i w jakim zakresie mogę liczyć na dotację z programu „Czyste Powietrze” wystarczy odpowiedzieć na dwa proste pytania:

Pytanie 1: Zaznacz w tabeli odpowiednie pole na podstawie: typu gospodarstwa domowego jakie prowadzisz (jednoosobowe lub wieloosobowe) oraz biorąc pod uwagę wysokość przeciętnego, miesięcznego dochodu na osobę w 2019r. Treść zawarta w zakreślonym kwadracie jest opisem poziomu dotacji o jaką możesz się ubiegać:

 

Typ gospodarstwa domowego

Gospodarstwo jednoosobowe

Gospodarstwo wieloosobowe

Wysokość przeciętnego, miesięcznego dochodu na osobę w roku 2019.

poniżej 1960 zł/ miesiąc/ osobę:
przysługuje Ci podwyższony poziom dofinansowania.
UWAGA: podwyższony poziom dofinansowania nie został jeszcze uruchomiony

poniżej 1400 zł/ miesiąc/ osobę:
przysługuje Ci podwyższony poziom dofinansowania
UWAGA: podwyższony poziom dofinansowania nie został jeszcze uruchomiony

powyżej 1960 zł/ miesiąc/ osobę i roczny całkowity dochód w 2019r./ osobę jest poniżej 100tys zł:
przysługuje Ci podstawowy poziom dofinansowania

powyżej 1400 zł/ miesiąc/ osobę i roczny całkowity dochód w 2019r./ osobę jest poniżej 100tys zł:
przysługuje Ci podstawowy poziom dofinansowania

powyżej 1960 zł/ miesiąc/ osobę i roczny całkowity dochód w 2019r./ osobę jest powyżej 100tys zł:
nie przysługuje Ci dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

powyżej 1400 zł/ miesiąc/ osobę i roczny całkowity dochód w 2019r./ osobę jest powyżej 100tys zł:
nie przysługuje Ci dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

PYTANIE 2: Wiesz już jaki poziom dotacji może być Twoim udziałem. Teraz zaznacz w tabeli odpowiednie pole biorąc pod uwagę datę uzyskania pozwolenia na budowę oraz typ obecnie wykorzystywanego źródła ciepła. Treść zawarta w zakreślonym kwadracie jest opisem zakresu prac jakie mogą być finansowane z dotacji:

Na podstawie daty pozwolenia na budowę oraz rodzaju obecnie używanego źródła ciepła zakreśl w tabeli zakres prac, na które możesz ubiegać się o dofinansowanie:

Data wydania pozwolenia na budowę
(WAŻNE: budynek musi być oddany do użytku)

Przed 31 grudnia 2013r.

Po 31 grudnia 2013r.

Rodzaj obecnie używanego pieca/ kotła do celów ogrzewania

Piec na paliwo stałe pozaklasowy oraz klasy III i IV (także piec kaflowy, kominek, trzon kuchenny oraz piec wolnostojący tzw. koza)

Możliwe dofinansowanie w zakresie:

 • wymiana źródła ciepła jest OBOWIAZKOWA,
 • przyłącze na potrzeby źródła ciepła,
 • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u,
 • ocieplenie budynku,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • rekuperacja,
 • kolektory słoneczne,
 • fotowoltaika

Możliwe dofinansowanie w zakresie:

 • wymiana źródła ciepła jest OBOWIAZKOWA,
 • przyłącze na potrzeby źródła ciepła,
 • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u,
 • rekuperacja,
 • kolektory słoneczne,
 • fotowoltaika

Kocioł na paliwo stałe klasy 5 lub kocioł gazowy, olejowy także ogrzewanie elektryczne lub pompa ciepła)

Możliwe dofinansowanie w zakresie:

 • ocieplenie budynku,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • rekuperacja,

Możliwe dofinansowanie w zakresie:

 • rekuperacja,

 

Jeśli w wyniku tego prostego ćwiczenia wyszło Państwu, że macie prawo do otrzymania dotacji (tabela 1) na określony zakres prac (tabela 2) prosimy o kontakt na adres czystepowietrze@izabelin.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 22 722 89 66.

Artykuł został opublikowany w lipcowym numerze Listów do Sąsiada.
https://issuu.com/ugizabelin/docs/listy-lipiec-2020

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.