Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Czyste Powietrze w Gminie Izabelin - podsumowanie

Grudzień to tradycyjnie czas podsumowań. Patrzymy na to co nam się udało, jak również zastanawiamy się co mogliśmy zrobić lepiej. Jednym z takich działań, które można było wykonać lepiej jest promocja programu Czyste Powietrze. Dla przypomnienia, program Czyste Powietrze jest programem centralnym skierowanym do mieszkańców, którzy oczekują wsparcia finansowego w obszarze termomodernizacji budynku, wymianie źródła ciepła czy też instalacji paneli fotowoltaicznych. Poprzez porównanie z innymi gminami o podobnej liczbie mieszkańców, w połowie roku szacowaliśmy, że po odpowiedniej akcji informacyjnej powinniśmy uzyskać ok. 80-100 nowych wniosków.

Niestety pandemia i wprowadzone ograniczenia spowodowały, że nie udało nam się doprowadzić do realizacji warsztatów z mieszkańcami, tak by z pomocą konsultantów prawidłowo wypełnić wnioski. Nie oznacza to jednak, że żaden wniosek nie został złożony co prezentujemy w niniejszym opracowaniu. Od pierwszego artykułu zamieszczonego w Listach do Sąsiada nr. 7/ 2020 (https://issuu.com/ugizabelin/docs/listy-lipiec-2020) w samym programie nastąpiły dwie istotne zmiany. Pierwsza zmiana to uruchomienie z dniem 21 października tzw. podwyższonego poziomu dofinansowania, umożliwiającego uzyskanie zdecydowanie większej dotacji do planowanych inwestycji. Drugą zmianą, ciepło przyjętą przez mieszkańców, jest uruchomienie ogólnopolskiej infolinii (22-340-40-80) gdzie można uzyskać informacje w sprawie samego programu jak i metody jego wypełnienia.

Ponieważ zawsze najbardziej motywujący jest przykład innych, poprosiliśmy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zbiorcze dane uzyskanych przez mieszkańców Gminy Izabelin dotacji na modernizację swoich domów. Do dnia 29-10-2020r. od mieszkańców Gminy Izabelin wpłynęło 31 wniosków z czego 3 wnioski odrzucono jako nie spełniające warunków, a jeden wniosek został wycofany przez samego wnioskodawcę. Poniżej kilka sumarycznych wyników: kto, na jaki zakres, ile otrzymał dotacji.

  • wykres

Wśród 27 pozytywnie rozpatrzonych wniosków najwięcej wniosków złożyło sołectwo Truskaw. Na drugim końcu jest sołectwo Sieraków, które nie złożyło ani jednego wniosku.

Wyprzedzając trochę kolejny artykuł podsumowujący udzielone w 2020r. dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe, chciałbym pogratulować mieszkańcom wsi Truskaw, którzy w obu rankingach znacząco wyprzedzają inne sołectwa pod względem liczby złożonych wniosków.

  • wykres

Całkowita kwota udzielonych dotacji w ramach 27 złożonych wniosków wynosi 378.184zł co daje średnią wartość dotacji na jeden wniosek w wysokości 14tys. zł. Warto zauważyć, że dwa sołectwa Izabelin C i Truskaw otrzymały 70% tej kwoty co może sugerować zdecydowanie większy zakres wykonanych prac np. instalację pomp ciepła, które są najwyżej dotowane.

  • wykres

Dla przyszłych wnioskodawców kluczowe jest by określić zakres i wielkość możliwego do uzyskania dofinansowania. Z tego powodu kluczowe są dwie daty:

  • data uzyskania pozwolenia na budowę. Datą graniczną jest 31-12-2013r. Pozwolenie wydane po tej dacie uniemożliwia otrzymanie dofinansowania na termomodernizcję budynku,
  • dochód na osobę w gospodarstwie domowym. Wysokość dochodu warunkuje wielkość możliwego do uzyskania dofinansowania.

Prezentowany wykres pokazuje średnią wielkość uzyskanej dotacji w poszczególnych sołectwach – jak widać przy spełnieniu warunków programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania przekraczającego nawet 30tys. zł.

Jeżeli spojrzymy na zakres finansowanych inwestycji mieszkańców to zobaczymy, że przedmiotem dofinansowania w ramach udzielonych dotacji jest pełne spektrum począwszy od wymiany źródła ciepła, poprzez modernizację instalacji wewnętrznej a skończywszy na samym podłączeniu do sieci gazowej. Przy czym to co warte jest podkreślenia, dotacje były udzielone zarówno dla nowego źródła ciepła jak i istniejących już budynków w obszarze dołączenia do sieci gazowej, zakup i montaż źródła ciepła jak również zakup i montaż rekuperacji.

  • wykres

Zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy widzą potrzebę modernizacji swoich domów by zastanowili się nad pozyskaniem dotacji z programu Czyste Powietrze. Razem z dotacją gminy na wymianę pieca na paliwo stałe może to stanowić dużą pomoc finansową. Kilka najbliższych miesięcy warto jest poświęcić na przygotowanie do nowego sezonu budowlanego – dlatego jeśli macie Państwo w planach przyszłorocznych wymianę pieca, wykonanie modernizacji czy też montaż instalacji fotowoltaicznej warto już teraz złożyć stosowny wniosek o dotację i/ lub nawiązać kontakt z firmą zajmującą się profesjonalnie realizacją instalacji fotowoltaicznej „pod klucz”, tak by w przyszłym roku wykorzystać maksymalnie sezon letni do produkcji prądu.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.