Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

W gminie Izabelin wielu mieszkańców nadal używa starych, wyeksploatowanych i niespełniających norm kotłów na paliwa stałe. Urządzenia te odznaczają się niską sprawnością, a więc wymagają nieproporcjonalnie dużo opału w stosunku do generowanego ciepła. W efekcie dym powstający podczas spalania opału w tych piecach zawiera wiele zanieczyszczeń, które wypływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Już dziś możemy coś z tym zrobić…

Do 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy gminy jak i całego województwa mazowieckiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu. Oznacza to, że do użytku nie zostaną dopuszczone kotły bezklasowe, a także te najniższych klas, czyli 1 i 2. Natomiast od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można już użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4. W walce z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym m.in. przez nieefektywne źródła ciepła udzielane są różne formy wsparcia dla właścicieli nieruchomości. Należą do nich gminne dotacje na wymianę pieca oraz rządowy program „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo? - Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co? -  Dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Ile? - Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu:

  • do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • do 37 tys. zł w podwyższonym poziomie dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
    • 1 564 zł - w gospodarstwie wieloosobowym
    • 2 189 zł - w gospodarstwie jednoosobowym

Z dniem 1 stycznia 2022 roku już nie będzie można uzyskać dotacji na kotły węglowe. Możliwe jest to tylko do 31 grudnia 2021 r. W tym terminie należy złożyć wniosek o dofinansowanie kotła na węgiel, kupić go i zamontować. Należy pamiętać, że potrzebna jest faktura wystawiona do końca 2021 r. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed 1 lipca 2021 r.

We wrześniu ubiegłego roku została stworzona lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), czyli wykaz urządzeń grzewczych, paneli fotowoltaicznych, materiałów termoizolacyjnych, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i garażowych, które można wykorzystać, ubiegając się o dotację. Urządzenia i materiały tam wymienione spełniają wymogi programu „Czyste Powietrze”. Lista dostępna jest pod adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Już dziś skorzystaj z dofinansowania na wymianę swojego nieefektywnego źródła ciepła oraz na termomodernizację budynku. Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” można uzyskać pod adresem: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie lub w Urzędzie Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. Serdecznie zapraszamy.

W trosce o to , co najlepsze Gmina Izabelin dba o czyste powietrze.

  • Czyste Powietrze

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.