Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

I Ty możesz zostać prosumentem cz. 5

Dofinansowania „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Ulga termomodernizacyjna”.

Wyczerpany budżet programu „Mój prąd”

Wg informacji uzyskanych z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w dniu 7 grudnia został zamknięty nabór wniosków do programu „Mój prąd” pomimo zwiększenie puli dostępnych środków do kwoty 1,1 mld zł. Taka kwota pozwoliła na obsłużenie 220 tys. wniosków przy średnim dofinansowaniu ok. 5 tys. zł.

I Ty możesz zostać prosumentem cz. 4

Po ostatnich artykułach, otrzymaliśmy sporo telefonów od mieszkańców, wyrażających zainteresowanie tematyką instalacji fotowoltaicznych, z prośbą o większą liczbę danych ułożoną w logicznym ciągu zdarzeń. Niniejszym czynimy zadość tej prośbie, ograniczając opis do niezbędnego min. wynikającego z czytelności artykułu. Zaprezentowane dane pochodzą z instalacji o mocy 9,92kWp mieszkańca Izabelina uruchomionej 31-10-2019 r. Przed pierwszym spotkaniem z firmą oferującą instalację warto jest, dla własnego komfortu, „odrobić lekcję”, którą poniżej pokazuje Pan Krzysztof.

I Ty możesz zostać prosumentem cz.3

Czy można przestać płacić rachunki za prąd dzięki energii ze słońca?

Informacja dla przyszłych inwestorów w mikroinstalacje fotowoltaiki

Od 19 września na mocy znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471) zaczął obowiązywać przepis o następującej treści:

I Ty możesz zostać prosumentem cz.2

W kolejnym artykule o odnawialnych źródłach energii opiszemy najpopularniejszy typ instalacji fotowoltaicznej, czyli takiej, która instalowana jest na dachu budynku. Rozmawiamy o tym z Panem Andrzejem, mieszkańcem Lasek, który posiada instalację fotowoltaiczną na dachu domu i dodatkowo jest ekspertem z ramienia lokalnej firmy, która zajmuje się instalacjami fotowoltaicznymi.

Uwaga na nieautoryzowane przez gminę wizyty osób zbierających dane dot. fotowoltaiki

Uprzejmie informujemy, że obecnie żaden z urzędników gminnych nie odwiedza Państwa w domach wypytując o ew. zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Żadna z uprawnionych osób nie autoryzowała takiego działania zarówno w stosunku do podległych sobie urzędników jak i innych podmiotów. Nie jest nam również wiadomo o jakiejkolwiek akcji innej organizacji rządowej lub samorządowej prowadzonej na terenie gminy Izabelin.

Inwentaryzacja mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Izabelin

W ostatnim okresie otrzymaliśmy sygnały o uniemożliwieniu produkcji energii w instalacji fotowoltaicznej z powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci energetycznej. Inwertery w instalacjach fotowoltaicznych mają założone ograniczenie na poziomie 253V i jeśli w sieci jest napięcie wyższe, wtedy instalacja jest automatycznie wyłączana. Taka sytuacja jest sytuacją niepożądaną, brak produkcji = strata dla mieszkańca.

I Ty możesz zostać prosumentem cz.1

Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu poruszających obszar Odnawialnych Źródeł Energii często nazywanych w skrócie OZE. Otulina puszczy jest obszarem z ograniczonym dostępem do źródeł OZE – nie mamy możliwości wykorzystania do produkcji energii wiatru, siły płynącej wody, geotermii. Jednym źródłem jakie możemy efektywnie wykorzystać jest słońce i na tym będą się koncentrowały kolejne artykuły.

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.