Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

I Ty możesz zostać prosumentem cz. 4

Po ostatnich artykułach, otrzymaliśmy sporo telefonów od mieszkańców, wyrażających zainteresowanie tematyką instalacji fotowoltaicznych, z prośbą o większą liczbę danych ułożoną w logicznym ciągu zdarzeń. Niniejszym czynimy zadość tej prośbie, ograniczając opis do niezbędnego min. wynikającego z czytelności artykułu. Zaprezentowane dane pochodzą z instalacji o mocy 9,92kWp mieszkańca Izabelina uruchomionej 31-10-2019 r. Przed pierwszym spotkaniem z firmą oferującą instalację warto jest, dla własnego komfortu, „odrobić lekcję”, którą poniżej pokazuje Pan Krzysztof.

 1. Warunki i dane wyjściowe do analizy potrzeb przed podjęciem decyzji o inwestycji w instalację PV:
 • Nieruchomość położona w Izabelinie.
 • Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Dystrybucja SA + Sprzedawca: PGE Obrót SA
 • Moc przyłączeniowa: 13 kW
 • Grupa taryfowa: G11
 • Roczne zużycie energii elektrycznej: 7 577 kWh (2018), 7 820 kWh (2017), 8 146 kWh (2016)
 • Miesięczny rachunek za prąd: 325 zł (brutto) w 2019 r.
 • Auto-konsumpcja: 30%
 • Dach: kryty gontem bitumicznym, skośny, kąt nachylenia 35O
 • Ekspozycja na Słońce: kierunku SSW, azymut ok. 200O
 • Przyszłe zapotrzebowanie na prąd: planowana instalacja pompy ciepła, ewentualnie klimatyzacji.
 1. Dobór mocy instalacji:

Przy opisanych powyżej warunkach wyjściowych, w tym przy rocznym zużyciu prądu na poziomie 7 577 kWh, oraz uwzględnieniem rozliczeń z PGE Obrót S.A. na zasadach prosumenckich (-20%), optymalna moc instalacji powinna wynosić ok. 9,5 kWp. Uwzględniając jednak planowane zwiększenie zużycia prądu w najbliższych latach (pompa ciepła, klimatyzacja) oraz zacienienie od wysokich drzew w pobliżu domu zdecydowałem o montażu maksymalnie dostępnej instalacji o mocy 9,92 kWp

 1. Instalacja o mocy 9,92 kWp składa się z:
 • panele monokrystaliczne Talusen TP660M 310 Wp 32 szt.
 • optymalizatory TIGO TS4-A-O 5 szt.
 • inwerter SOFAR SOLAR 11 KTL-X + WiFi 1 szt.
 • zabezpieczenia - rozdzielnica dla DC i AC 1 komp.
 • konstrukcja montażowa Van der Valk, dach skośny gont bitumiczny 1 komp.
 1. Harmonogram realizacji inwestycji: Termin etap
 • Podpisanie umowy 08.2019 Start
 • Wykonanie instalacji 16 - 18.09.2019 31 dni
 • Zgłoszenie do PGE O/Pruszków 09.2019 6 dni
 • Podpisanie umowy kompleksowej - prosument 10.2019 28 dni
 • Instalacja (przeprogramowanie) licznika 10.2019 9 dni
 • Uruchomienie instalacji 10.201 g. 11:27
 • Złożenie wniosku o dotację "Mój Prąd" 11.2019 4 dni
 • Wpłata dotacji "Mój Prąd" na konto 12.2019 32 dni
 • Zwrot w ramach ulgi termomodnizacyjnej 03.2020 Koniec rozliczenia inwestycji

Faktyczny poziom dofinansowania (Mój Prąd + ulga termomodernizacyjna) ok. 40% kosztów inwestycji.

 1. Szacowana produkcja energii na podstawie złożonej oferty, w kolejnych miesiącach miała wyglądać jak na wykresie poniżej:
 • wykres

6. Faktyczna produkcja instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kWp, w kolejnych miesiącach wyglądała jak na wykresie poniżej:

 • wykres

7. Średnią produkcję dzienną w poszczególnych miesiącach przedstawia kolejny wykres:

 • wykres

Pomimo pewnych rozbieżności pomiędzy prognozą (9 821 kWh) versus faktyczne wykonanie (8 602 kWh) co stanowi 87,6 % prognozy instalacja okazała się efektywna. Na różnicę miały wpływ dwa czynniki: mało słonecznych dni w roku 2020 oraz zacienienie części paneli przez wysokie drzewa od wschodniej strony instalacji. 

8. Od momentu uruchomienia inwertera 31 października 2019 o g. 11:27, w ciągu pierwszego roku działania instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała 8 602 kWh co oznacza, że średnia produkcja energii tej instalacji wyniosła ok. 867 kWh z 1 kWp mocy nominalnej.

Maksymalne uzyski dzienne w 2020 roku wyniosły powyżej 60 kWh/dzień w dniach:

 • 29 maja 63,44 kWh,
 • 1 czerwca 62,07 kWh
 • 1 lipca 61,04 kWh

W 2020 było łącznie 40 dni bezchmurnych o wyjątkowym nasłonecznieniu i produkcji powyżej 49 kWh/ dzień. Łącznie w tych dniach zostało wyprodukowane 2 175 kWh (średnia dzienna ok. 54,4 kWh), czyli ponad 25% całej uzyskanej energii z tej instalacji w ciągu pierwszego roku działania.
Dlatego tak ważne jest by planując instalację fotowoltaiczną przygotować się do inwestycji zimą a dokonać instalacji wczesną wiosną – nie ma lepszego scenariusza na uzyskanie max efektu.

9. Podsumowanie pierwszego roku pracy instalacji na podstawie odczytów z ekranu inwertera:

 • Energia wyprodukowana przez instalację (odczyt z inwertera) 8 602 kWh
 • Energia wprowadzona do sieci (odczyt z licznika: licznik 2.8.1.) 6 030 kWh
 • Energia zużyta bezpośrednio (tzw. auto-konsumpcja) 2 573 kWh (29,9%)

10. Podsumowanie pierwszego roku pracy instalacji na podstawie odczytów z licznika energii elektrycznej:

 • Energia pobrana (odczyt z licznika 1.8.1.) 10.2019            9 489,8
 • Energia pobrana (odczyt z licznika 1.8.1.) 10.2020          15 071,3
 • Energia pobrana [kWh]   5 581,5 kWh
 • Energia wprowadzona (odczyt z licznika 2.8.1.) 10.2019                    1,4
 • Energia wprowadzona (odczyt z licznika 2.8.1.) 10.2020            6 030,3
 • Energia wprowadzona [kWh]                                                             6 028,9 kWh
 • Energia do wykorzystania (80% energii wprowadzonej)                 4 823,1 kWh

Biorąc aktualną cenę energii elektrycznej (brutto: 0,648 zł/kWh) instalacja w ciągu pierwszego roku działania wyprodukowała energii za kwotę ok. 5 574 zł. (8 602 kWh*0,648 zł/kWh).

Faktyczna wysokość „opłaty prosumenckiej” wyniosła ok. 14 %, obliczona wg wzoru:

1 -

energia zużyta bezpośrednio + energia wprowadzona do sieci „do wykorzystania”

= 14,02 %

energia wyprodukowana w 2020 roku

11. Koszt energii elektrycznej na 2020 rok, wg prognozy PGE z ostatniej faktury przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej, był szacowany na poziomie 5 120 zł za ok. 8 064 kWh (cena brutto).

Łącznie (z opłatami stałymi 12 x 8,81 zł = 105,72 zł) do zapłaty byłaby to kwota ok. 5 225 zł.

12. Faktura wystawiona w dn. 03-09-2020 r., na podstawie nowej kompleksowej umowy prosumenckiej z PGE, za okres 6 miesięcy czyli od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosła 52,86 zł (brutto), obejmowała wyłącznie opłaty stałe w wysokości 8,81 zł/mies. miesięcznie.

 • skan faktury

Z rozliczenia energii wprowadzonej do sieci [kWh], przedstawionego w tej fakturze wynika, że na koniec czerwca do wykorzystania pozostało 2 278 kWh do wykorzystania przez prosumenta.

 • tabela

Na kolejnej fakturze (za drugą połowę roku) powinny się pojawić wyłącznie opłaty stałe, czyli roczny koszt energii elektrycznej w 2020 roku zamknąłby się w kwocie nie przekraczającej 106 zł brutto.

13. W tym konkretnym przypadku sprawa trochę się komplikuje, ponieważ pod koniec czerwca instalacja fotowoltaiczna zaczęła działać z powietrzną pompą ciepła i do pełnego rozliczenia układu „instalacja PV + pompa ciepła” potrzebne jest przejście okresu zimowego. Dopiero wtedy będzie można ocenić w pełni uzyskane korzyści... ale o tym może w kolejnym artykule ????

Prezentowane dane pochodzą z istniejącej instalacji fotowoltaicznej p. Krzysztofa Kirkiewicza – mieszkańca wsi Izabelin. Wszelkie pytania dot. artykułu prosimy kierować do redakcji lub na adres fotowoltaika@izabelin.pl.

 • fotowoltaika na dachu
 • fotowoltaika na dachu

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.