Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

I Ty możesz zostać prosumentem cz. 5

Dofinansowania „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Ulga termomodernizacyjna”.

Od pół roku jestem Autoryzowanym Partnerem Agencyjnym firmy o zasięgu ogólnopolskim, działam na terenie całego Mazowsza, ale przede wszystkim na terenie Naszej Gminy, gdzie doradzam i sprzedaję instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, własne magazyny energii oraz ładowarki do samochodów elektrycznych. Na spotkaniach z Państwem często słyszę, „wie pan, to mi się nie opłaca”, „bardzo dużo to kosztuje”, „skąd ja wezmę tyle pieniędzy”, „kiedy mi to się zwróci”…... Dlatego też chciałbym przybliżyć temat dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. W jaki sposób dzięki inwestycji oraz dofinansowaniom Rządu, możemy prawie całkowicie wyeliminować rachunki za prąd, gaz itp., jak również stworzyć dom niezależny energetycznie i cieszyć się energią ze słońca, które nie wystawia rachunków.

Dotacje na instalację fotowoltaiczną

W chwili obecnej mamy dwie ulgi rządowe związane z instalacją fotowoltaiczną tj. „Mój Prąd” oraz „Ulga termomodernizacyjna”.

Mój Prąd  - jest to program NFOŚiGW, skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby (zwanych presumentem). Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jeden licznik. Wniosek można składać, gdy instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (Zakład Energetyczny  wymienił licznik na dwukierunkowy), jej moc jest w zakresie 2-10 kWp. Instalacja musi być przeznaczona wyłącznie na cele mieszkaniowe i dotyczy licznika głównego. Nie może być rozbudową istniejącej już instalacji i nie dotyczy podlicznika. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Ulga termomodernizacyjna –  to obniżenie podstawy opodatkowania kwotą realizowanej inwestycji co oznacza, że dochód od którego naliczany jest podatek jest pomniejszony o wartość inwestycji a w związku z tym także podatek jest mniejszy, bo jest liczony od mniejszego dochodu. Prawo do ulgi podatkowej termomodernizacyjnej mają tylko właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budynek musi być oddany do użytku. Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lub gruncie, a służy budynkowi mieszkalnemu właściciela.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy właściciela bez względu na liczbę realizowanych inwestycji termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości, limit jest łączny, tak więc maksymalnie odliczyć może on 53 000 zł. Natomiast w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem – jeśli nieruchomości objęte są współwłasnością łączną, limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków. Tak więc razem mogą odliczyć w sumie do 106 000 zł. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej: 17% (9 010zł), 32% (16 960zł) oraz 19% (10 070zł).

Jest jeszcze jedna dodatkowa korzyść finansowa dla Prosumentów, a mianowicie brak opłat za energię elektryczną przez okres 12-miesięcy (a docelowo przez czas działania instalacji – średnio około 15lat), ponieważ, w chwili wymiany licznika na dwukierunkowy, Zakład Energetyczny aneksuje umowę na nowy okres rozliczeniowy tj. 12-miesięczny. Prosument otrzymuje wówczas jeszcze jedną, ostatnią fakturę rozliczeniową na starych warunkach a kolejną dopiero za 12-miesięcy. Przy prawidłowo obliczonej i zamontowanej instalacji, nowy rachunek powinien dotyczyć wyłącznie opłat stałych, obecna stawka np. w PGE to 8,81zł, co daje w stosunku rocznym łączną wartość rachunku 105,72zł.

Poniżej dane obrazujące bilans, kosztów, wydatków i opłacalności zamontowania instalacji fotowoltaicznej, uwzględniając dotacje „Mój Prąd” i „Ulgę termomodernizacyjną” (przykład na bazie podatku 17%), przy miesięcznych rachunkach wynoszących od 100zł do 400zł.

  • tabela

Z powyższej tabeli wynika, że wsparcie Rządu wacha się na poziomie 26-47%, a cała inwestycja zwraca się średnio w przedziale 6-7 lat. Osobiście uważam, że jest to jedna z najlepszych i najpewniejszych inwestycji, które spotkałem w ostatnich latach.  Dla przykładu, płacąc około 200zł miesięcznie za prąd, zapłacimy w okresie najbliższych 15 lat około 36 000zł (podana wartość nie uwzględnia żadnej inflacji).  W instalację 4,25kWp (idealna dla rachunków 200zł/m-c), trzeba zainwestować około 25 000zł. Z tytułu dotacji „Mój Prąd „ otrzymamy 5 000zł z NFOŚiGW (czas oczekiwania na zwrot wynosi około 60dni). Na kolejny zwrot z inwestycji „Ulga Termomodernizacyjna” trzeba poczekać do końca roku, aby rozliczyć inwestycje obniżając kwotę podatku od dochodu przy rozliczeniu rocznym. W przypadku instalacji 4,25kWp jest to kwota około 3 400zł (kwota wyliczona na podstawie 17% progu podatkowego). Należy pamiętać, że zakładając instalację fotowoltaiczną, pierwszy rachunek za prąd otrzymamy za dwanaście miesięcy, a przy prawidłowo dobranej instalacji zapłacimy jak już powyżej pisałem jedynie za utrzymanie infrastruktury a więc opłaty stałe, wynoszące łącznie za rok 105,72zł (dane na koniec 2020roku). Płacąc 200 zł miesięcznie, nasz rachunek wyniósłby rocznie 2 400zł, w tym wypadku oszczędzamy kolejne około 2 300zł w najbliższym i  każdym kolejnym roku, powiększony o wartość corocznej inflacji. 

Reasumując, w przypadku rachunków w wysokości 200zł miesięcznie w 15-lat zapłacimy około 36 000zł plus 1575zł (opłata stała około 105zł razy 15lat, bez inflacji) daje nam wynik 37 575zł. Wartość inwestycji instalacji fotowoltaicznej to 25 000zł, minus dotacje „Mój Prąd” to 5 000zł i ulga termomodernizacyjna to 3 400zł,  oraz wartość rachunków za prąd w pierwszym roku to 2300zł, daje nam to wartość ostateczną inwestycji równą 14 300zł .

Dotacje na pompę ciepła

W chwili obecnej mamy dwie ulgi związane z pompami ciepła tj. „Czyste Powietrze” i „Ulga termomodernizacyjna” (opisana została powyżej). Dotacja oraz ulga to instrumenty od siebie niezależne, które można łączyć, ponieważ wspierają przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Czyste powietrze, jest to program prowadzony przez NFOŚiGW, a wnioski należy składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy nie korzystali z innych programów dotacyjnych na wymianę źródła ciepła (np. w ramach programu Stop Smog). Poziom podstawowy dotyczy osób o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 000zł, i wynosi łącznie 14 100zł. W jej zakres wchodzi 13 500zł (baza 30 000zł x 45%) za pompę, oraz dodatkowe 600zł (35% wartości) za projekt techniczny.

Drugą grupą uprawnioną do podwyższonego poziomu dofinansowania, są właściciele jak powyżej o wysokości miesięcznego dochodu na osobę nieprzekraczającego 1 400zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 960zł w gospodarstwie jednoosobowym. Podwyższony poziom dotacji wynosi 18 000zł (baza 30 000zł x 60%). Dotacja Czyste Powietrze nie jest opodatkowana. Dla porównania w naszej gminie mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie max 8 000zł, ale nie więcej niż 90% do kotła gazowego, pompy ciepła etc. pod warunkiem zezłomowania dotychczas wykorzystywanego pieca na paliwo stałe.

Podsumowując, wymiana źródła ciepła na nowoczesną pompę ciepła klasy A++ oraz powiązany z nią montaż instalacji fotowoltaicznej, pozwoli na otrzymanie bardzo dużych dofinansowań, co przełoży się na szybszy zwrot z inwestycji a zarazem zapewni  właścicielowi komfort i wygodę, brak wydatków poniesionych w dalszym czasie na ogrzewanie i energię elektryczną, ekologię i nowoczesność, wyprzedzenie wymogów prawnych dotyczących CO, wysoką efektywność energetyczną, bezpieczeństwo w obsłudze i eksploatacji (przykładowe zestawienie kosztów ogrzewania domu różnymi źródłami przedstawia poniższa tabela).

Na polskim rynku jest bardzo dużo firm montujących pompy ciepłą jak również instalacje fotowoltaiczne, dlatego przy wyborze należy kierować się wielkością firmy, jej pozycją na rynku, profesjonalizmem, własną ekipą montażową, obsługą serwisową i posprzedażową, okresem gwarancji i jej zakresem. Dodatkowym atutem są dziś firmy, które załatwiają za klienta kompleksowo wszelkie formalności związane z ulgami, dotacjami, Urzędami i Zakładem Energetycznym.

Jeśli jest jakiś temat, który budzi Państwa zainteresowanie chętnie podzielę się z Państwem swoim doświadczeniem i wiedzą.

  • tabela

Aut. Dariusz Marcinow

Autor jest nie tylko mieszkańcem, który chętnie dzieli się z Państwem swoimi doświadczeniami, ale także reprezentuje firmę zajmującą się profesjonalnie instalacją mikroinstalcji fotowoltaicznych oraz pompami ciepła.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.