Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki konkursu ofert na realizację programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki konkursu na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”

W odpowiedzi na konkurs ofert, ogłoszony Zarządzeniem Nr 244/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 grudnia 2020 r., w zakresie realizacji w 2021 roku zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie z siedzibą przy ul. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin, NIP 118-14-66-813.

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych, środki finansowe w kwocie 19 460,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta szcześćdziesiat złotych 00/100) przyznano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie, ul. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.