Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Długa droga odebranych odpadów

Segregowanie odpadów ma zapobiegać marnowaniu surowców nadających się do recyklingu, lecz jak wielu z nas zastanawia się nad tym, co dzieje się z odpadami, kiedy je posegregujemy i wyniesiemy na zewnątrz? W gminie Izabelin odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, które sprawia, że odpady opuszczające nasze domy wyruszają w długą drogę, podzieloną na wiele etapów.

Dodatkowo segregowanie odpadów pozwala na bezpieczny odbiór i zagospodarowanie tych przedmiotów i substancji, które nie tylko są cenne dla gospodarki, ale stanowią też zagrożenie dla środowiska lub ludzkiego zdrowia

Posegregowane odpady suche

Choć w każdym przypadku proces odzyskiwania surowców wtórnych przebiega nieco inaczej, pewne elementy są wspólne. Szkło najczęściej od razu jest przekazywane do hut w celu przetopienia i ponownego wykorzystania. Natomiast pozostałe posegregowane odpady zawsze są odpowiednio sprawdzane, ważone i opisywane, a następnie trafiają do budynku sortowni w celu poddania ich procesom dodatkowej selekcji i oczyszczenia z niepożądanych wtrąceń.

Sortownia posiada specjalistyczną linię technologiczną, przystosowaną do segregacji selektywnie zebranych odpadów takich jak: tworzywa sztuczne, papier, pozostałości po segregowaniu, jak również zmieszanych odpadów komunalnych. Linia składa się m.in. z: rozrywarki do worków, której zadaniem jest rozerwanie worków i uwolnienia ich zawartości bezpośrednio na automatyczną linię, kabiny wstępnej segregacji, gdzie wybierane jest szkło oraz duże przedmioty mogące zakłócić działanie linii technologicznych, a także z sita bębnowego oraz z rozmaitych separatorów. Część zadań z zakresu sortowania często ręcznie wykonują pracownicy w kabinach sortowniczych.

Po zakończeniu tego etapu zakłady zagospodarowania odpadów sprzedają centrom recyklingu surowce wtórne, np. papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe (tetrapaki), butelki PET z podziałem na kolory, opakowania HDPE (po chemii gospodarczej), polipropylen, folię, opakowania szklane, puszki aluminiowe i stalowe. Dzięki temu plastikowa butelka wrzucona do żółtego pojemnika i odebrana z naszego domu, po przejściu przez etap sortowania w instalacji, zostaje przewieziona do zakładu, w którym po przetworzeniu powstanie z niej nowy produkt.

Bioodpady

W gminie Izabelin bioodpady dzieli się na ogrodowe, takie jak skoszona trawa, liście, chwasty, czy drobne gałęzie, które są zbierane do własnych worków o pojemności 120 litrów. Z kolei bioodpady kuchenne, np. resztki warzyw, i owoców, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie czy zwiędłe kwiaty trafiają do brązowego worka. Po odebraniu bioodpady przewozi się je do zakładu zagospodarowania odpadów. Tam, w instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych, która ma charakter modułowy i przeznaczona jest do biologicznej stabilizacji odpadów organicznych zawartych w odpadach zmieszanych oraz do  kompostowania odpadów zielonych, zachodzą procesy pozwalające na przetworzenie bioodpadów poprzez fermentację. Z kolei pozostałość odpadów po procesie fermentacji trafia do instalacji stabilizacji tlenowej, a więc do kompostowni, służącej do napowietrzania i nawadniania odpadów, co prowadzi do wytworzenia z bioodpadów kompostu, czyli doskonałego naturalnego nawozu.

Odpady zmieszane

Po odebraniu odpadów zmieszanych (resztkowych), wbrew niektórym opiniom, nie transportuje się ich od razu na składowisko, lecz przewozi się je do zakładu zagospodarowania. Tam po zważeniu także trafiają do budynku sortowni, gdzie zostają wydzielone z nich surowce, odpady o właściwościach energetycznych, a także tak zwany balast. Wprawdzie i ze zmieszanych odpadów można wysortować surowce wtórne, ale tylko kilkanaście procent z nich nadaje się do recyklingu wskutek ich zanieczyszczenia innymi substancjami, np. gdy papier został zabrudzony tłuszczami. Zatem zmieszanie surowców wtórnych z innymi rodzajami odpadów resztkowych utrudnia ich przetworzenie, a w niektórych przypadkach powoduje degradację materiału. I właśnie dlatego stosujemy segregację w naszych domach, by pozyskiwać jak najwięcej czystego surowca.

Z odpadów resztkowych udaje się również odzyskać niewielką część frakcji biodegradowalnej, nadającej się do biostabilizacji i suszenia w kompostowniach. Po tym etapie frakcja bio z odpadów zmieszanych najczęściej trafia na składowisko, staje się nawozem dla roślin lub służy do rekultywacji zamkniętych, wyłączonych z użycia kwater składowiskowych. Rekultywacja to ostatni etap użytkowania składowiska. Polega ona na nadaniu lub przywróceniu zdegradowanym terenom nowych wartości – użytkowych lub przyrodniczych.

Po odzyskaniu cennych surowców odpady resztkowe poddaje się je kolejnemu sortowaniu, które służy wydzieleniu odpadów o takich parametrach, aby mogło z nich powstać niekonwencjonalne paliwo, doskonale nadające się do zastąpienia kopalnych paliw stałych.

Przede wszystkim chodzi tu o odpady, które podczas spalania w kontrolowanych warunkach generują dużo ciepła, jak np. czyściwo, papier, drewno, odzież i tekstylia, odpady zawierające gumę, tworzywa sztuczne z wyłączeniem PCV i styropian. Taki materiał po rozdrobnieniu stają się paliwem alternatywnym RDF. Paliwo to jest następnie sprzedawane np. cementowniom lub elektrociepłowniom, gdzie znajduje zastosowanie jako substytut węgla kamiennego bądź mazutu w specjalnych piecach. Po wysortowaniu z odpadów zmieszanych materiałów, które mogą być poddane recyklingowi oraz elementów, z których może powstać paliwo alternatywne, zostają pozostałości, z którymi nie można już nic zrobić. Te resztki nazywa się balastem i docelowo trafiają one do kwater składowiska. Niecka kwatery jest uszczelniona, by zabezpieczyć grunty i wody gruntowe przed odciekami szkodliwych substancji zawartych w balaście.

  • Depositphotos_3456075_xl-2015
  • Depositphotos_231234934_xl-2015
  • linia sortownicza widok 2
  • ramka izabelin
  • Recykling grafika

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.