Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki ankiety dotyczącej przyszłego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

707 mieszkańców zabrało głos w sprawie przyszłych rozwiązań systemu odbioru odpadów od mieszkańców. 5 ankiet było nieważnych.

Zasady, jakich życzyliby sobie mieszkańcy sporządzone na podstawie 702 ważnych ankiet przedstawiają się następująco:

- Szkło i papier – odbiór 1 raz w miesiącu (w praktyce co 4 tygodnie),

- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania – raz na dwa tygodnie.

- Odpady biodegradowalne kuchenne i zielone – odbierane co 2 tygodnie sprzed posesji.

 - Choinki bożonarodzeniowe również odbierane będą sprzed posesji.

-  Odpady zmieszane – co 2 tygodnie.

Mieszkańcy w ankietach wskazali, że odpady kuchenne mają być zbierane razem z zielonymi, jednak aby ułatwić mieszkańcom kwestię zakupu worków proponujemy rozdzielenie tych frakcji. Odpady biodegradowalne – kuchenne byłyby odbierane w brązowych workach dostarczanych przez Operatora, natomiast odpady zielone w dowolnym kolorze worków (innych niż te do selektywnej zbiórki) zakupionych przez mieszkańca.

Odpady zielone nie będą limitowane.

Gmina wyposaży mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki oraz pojemniki na odpady zmieszane.

Ankieta była materiałem wyjściowym do przygotowanego projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Izabelin.

W dniach 27 maja – 14 czerwca br. odbędą się konsultacje społeczne regulaminu. Zachęcamy do lektury projektu i wnoszenia uwag.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.