Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - upowszechnianie sportu w Gminie Izabelin, wiosna-lato 2021 r.

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, wiosna-lato 2021 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 272/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, wiosna-lato 2021 r., w wyznaczonym terminie tj. od 01.02.2021 r. do 08.02.2021 r. włącznie do tut. Urzędu wpłynęły trzy oferty złożone przez n/w kluby sportowe.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 150.000,00 zł.
1. Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 120.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew - wnioskowana kwota 4.000,00 zł,
3. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin - wnioskowana kwota 43.800,00 zł.

Wobec spełnienia warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie przez wszystkich oferentów, dotację na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, wiosna-lato 2021 r. przyznano:
1. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – w kwocie 106.800,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).
2. Stowarzyszeniu SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew – w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
3. Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin – w kwocie 39.200,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2021-02-15

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.