Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 293/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 marca 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła jedna oferta, złożona przez stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Historii z siedzibą przy ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, nr KRS 0000181006. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł.  

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez oferenta, dotację w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), na powierzenie realizacji przedmiotowego zadania, przyznano Towarzystwu Miłośników Historii z siedzibą przy ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, nr KRS 0000181006.

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2021-04-16

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.