Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 291/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 marca 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wpłynęły dwie oferty, złożone przez n/w organizacje pozarządowe.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30.000,00 zł.

1. Fundacja „Ruszyć z Kopyta” z siedzibą przy ul. Angorskiej 14 lok. 7, 03-913 Warszawa, KRS: 0000696485 – wnioskowana kwota dotacji: 25.500,00 zł,
2. Fundacja Zmysłosfera z siedzibą przy ul. 3 Maja 21, 05-080 Izabelin C, KRS: 0000697113 - wnioskowana kwota dotacji: 29.938,00 zł.

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez jednego z dwóch oferentów, dotację na powierzenie realizacji przedmiotowego zadania przyznano Fundacji „Ruszyć z Kopyta” z siedzibą przy ul. Angorskiej 14 lok. 7, 03-913 Warszawa, KRS: 0000696485. Przyznana kwota dotacji: 25.500,00 zł.

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2021-04-16

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.