Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - ryneczek ze zdrową żywnością

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizację i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 309/2021 Wójta Gminy Izabelin 22 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła jedna oferta, złożona przez stowarzyszenie zwykłe pn. „Stowarzyszenie Dla Nas” z siedzibą w Hornówku przy ul. XII Poprzecznej 21, 05-080 Izabelin, poz. nr 52 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Warszawskiego Zachodniego. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 220.000,00 zł (słonie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez oferenta, dotację w wysokości 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), na powierzenie realizacji przedmiotowego zadania, przyznano stowarzyszeniu zwykłemu pn. „Stowarzyszenie Dla Nas” z siedzibą w Hornówku przy ul. XII Poprzecznej 21, 05-080 Izabelin, poz. nr 52 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Warszawskiego Zachodniego.

  • data: 2021-05-21

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.