Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - promocja i organizacja wolontariatu w Gminie Izabelin

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w Gminie Izabelin

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 359/2021 Wójta Gminy Izabelin 26 sierpnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w Gminie Izabelin wpłynęła jedna oferta, złożona przez Fundację Civis Polonus  z siedzibą przy ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa, nr KRS 0000190972. Wnioskowana kwota dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez oferenta, dotację w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), na powierzenie realizacji przedmiotowego zadania, przyznano Fundacji Civis Polonus z siedzibą przy 
ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa, nr KRS 0000190972

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert - promocja i organizacja wolontariatu w Gminie Izabelin)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2021-09-30

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.