Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki drugiego konkursu ofert z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 389/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 22 października 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin, w wyznaczonym terminie tj. od 22.10.2021 r. do 29.10.2021 r. włącznie do tut. Urzędu wpłynęły cztery ofert, złożone przez n/w kluby sportowe.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 44.000,00 zł.

1. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin, KRS 0000054086 - wnioskowana kwota 33.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew, KRS 0000737419 - wnioskowana kwota 5.304,00 zł,
3. Fundację EduSport Klub Badmintona Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 88, 05-080 Izabelin C, KRS 0000886504 - wnioskowana kwota 15.800,00 zł,
4. Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 44.000,00 zł.

Wobec spełnienia warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie przez wszystkich oferentów, dotację na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin przyznano n/w klubom sportowym w następującej wysokości:
1. Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin, KRS 0000054086 - przyznana kwota 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100)
2. Stowarzyszeniu SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew – przyznana kwota 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
3. Fundacji EduSport Klub Badmintona Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 88, 05-080 Izabelin C,  KRS 0000886504 - przyznana kwota 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
4. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – przyznana kwota 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

drukuj (Wyniki drugiego konkursu ofert z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2021-11-09

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.