Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Otwarty konkurs ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2022 r. oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej

Wójt Gminy Izabelin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, pod nazwą: Placówka wsparcia dziennego w Izabelinie.

Termin realizacji zadania:
od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert:
od 6 do 27 grudnia 2021 r. włącznie.

Miejsce składania ofert:
oferty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem na adres: Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Izabelin.     

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
do 4 stycznia 2022 r.

Termin zgłaszania kandydatur do komisji konkursowej:
od 16 do 21 grudnia 2021 r. włącznie

W okresie obowiązywania stanu epidemii w Polsce sposób realizacji zadania musi być na bieżąco dostosowywany do obwiązujących ograniczeń i wynikających z nich zasad postępowania spowodowanych pandemią CoV2.

Szczegóły konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 406/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 grudnia 2021 r., które zostało zamieszczone poniżej.

Tutaj znajdują się wzory dokumentów / formularzy konkursowych

drukuj (Otwarty konkurs ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2022 r. oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2021-12-06

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.