Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2022 r.

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 406/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej wpłynęła jedna oferta, złożona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Warszawa-Praga z siedzibą przy ul. Knyszyńskiej 1, 03-647 Warszawa, nr KRS 0000769401.

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez oferenta, dotację w wysokości 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania przyznano Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa, nr KRS 0000769401.

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2022 r.)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2022-01-04

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.