Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Program kompostowania odpadów na terenie gminy Izabelin

W ramach akcji ograniczania ilości odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Izabelin uruchomiony został „Program kompostowania na terenie gminy Izabelin”.

Od 23 kwietnia br. mieszkańcy gminy Izabelin będą mogli składać wnioski o bezpłatne użyczenie kompostownika.

Celem programu jest:

  • zmniejszenie ilości odpadów oddawanych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych,
  • edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów,
  • promocja kompostowania na własne potrzeby,
  • zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi na terenie gminy Izabelin.

W ramach akcji użyczonych zostanie mieszkańcom 100 szt. kompostowników. Wniosek o użyczenie może złożyć każda osoba fizyczna będąca mieszkańcem gminy Izabelin, która:

  • dysponuje nieruchomością, na której może ustawić kompostownik w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • zamierza poddawać kompostowaniu odpady zielone oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
  • zobowiązuje się do niewystawiania odpadów zielonych oraz kuchennych przed posesję.
  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalega z płatnościami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń (decyduje data wpływu), do wyczerpania puli zakupionych kompostowników.

Kompostownie odpadów we własnym zakresie nie będzie skutkowało zmniejszeniem opłaty z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców – na takie rozwiązanie nie zezwalają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dla osób, którym wydane zostaną kompostowniki oraz innych zainteresowanych tematem zorganizowane zostaną warsztaty kompostowania. 11 maja godz.10:00 w Centrum Kultury Izabelin, sala 124. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.