Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Kontrole przydomowych kompostowników

Na terenie gminy Izabelin rozpocznie się kontrola nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim wszystkich bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Izabelin.

W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:

  • nie posiada kompostownika przydomowego,
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • uniemożliwia osobom upoważnionym przez wójta dokonanie oględzin nieruchomości

Zgodnie z art. 6k ust 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydana zostanie decyzja określająca utratę prawa do zwolnienia na okres 6 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy oświadczyli w złożonej deklaracji z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, nie mogą wystawiać tych odpadów w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru ani dostarczać ich do PSZOK-u.

  • treść komunikatu w wersji graficznej

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.