Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Masz azbest?

Jeśli masz na swoim terenie wyroby z azbestu, musisz co roku podawać pewne informacje.

Jakie informacje

Zgodnie z przepisami [1] co roku musisz informować, jakiego rodzaju i ile materiałów azbestowych masz na swoim terenie, a także gdzie się one znajdują.

Kogo informujesz

Jeśli jesteś osobą fizyczną i nie jesteś przedsiębiorcą, informujesz wójta gminy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub osobą prawną, informujesz marszałka województwa.

Do kiedy

Te informacje musisz przekazać do 31 stycznia.

Na jakim dokumencie

Wypełnij „Informację o wyrobach zawierających azbest”. Możesz ją pobrać w formacie doc lub pdf.

Gdzie złożysz informację

Jeśli jesteś osobą fizyczną i nie jesteś przedsiębiorcą, wypełnioną „Informację o wyrobach zawierających azbest” dostarcz do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałki 9–18, od wtorku do piątku 8–16),
  • listownie na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub osobą prawną, wypełnioną „Informację o wyrobach zawierających azbest” dostarcz do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Co jeszcze musisz zrobić

Wypełnij „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (plik doc). Tego dokumentu nie przekazujesz nam ani marszałkowi województwa. Przechowujesz go u siebie. Jest to informacja dla Ciebie:

  • czy musisz pilnie usunąć azbest,
  • kiedy musisz wykonać kolejną ocenę.

Kto może Ci pomóc

Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, chcesz o coś zapytać, skontaktuj się z Wydziałem Ochrony Środowiska, pokój nr 3 na parterze urzędu, tel. 22 722 89 31.

Podstawa prawna

[1] § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. 2011.8.31)

 

Ruszamy z kolejnym naborem wniosków na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest!

Zachęcamy Mieszkańców gminy Izabelin, posiadających na swojej posesji zeskładowane wyroby zawierające azbest, do złożenia w Urzędzie Gminy wniosku o sfinansowanie odbioru (pakowania i załadunku), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tych odpadów. Wnioski w 2022 r. będą przyjmowane do 30 listopada lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (jeżeli środki zostaną wyczerpane przed dniem 30 listopada).

UWAGA!
Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

Druk wniosku udostępniony jest poniżej, wersja papierowa – w Urzędzie Gminy.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska (pokój nr 3) w godzinach: pon. 9.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00, tel. 22 722 89 31.

  • zdjęcie dachu pokrytego azbestem
  • infografika
  • plakat

USUŃ AZBEST, nie zwlekaj! W Polsce wszystkie wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 r.

Azbest zaliczany jest do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym, za które odpowiedzialne są: właśnie ta włóknista budowa i wielkość cząstek oraz ich trwałość w środowisku biologicznym (organizmie człowieka). Niektóre azbesty ulegają częściowemu rozpuszczeniu w płynach fizjologicznych, inne są trwałe. Zagrożenie chorobą jest często bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (są niewidoczne dla oka ludzkiego) oraz długotrwały i utajony rozwój choroby, często trwający kilkanaście-kilkadziesiąt lat.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izabelin w dniach 23 sierpnia - 23 września

Wójt Gminy Izabelin informuje, iż w dniach od 23.08.2021 r. do 23.09.2021 r. na terenie gminy Izabelin przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2021 r. rozpoczęty!

Mieszkańcy gminy, posiadający na swojej posesji zeskładowane wyroby zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tych odpadów. Nabór wniosków trwać będzie 30 listopada 2021 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (jeżeli środki zostaną wyczerpane przed 30 listopada 2021 r.)

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.