Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

Urząd Gminy Izabelin informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach odpadowych, dotyczących liczby osób zamieszkujących daną  nieruchomość.

       Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji pragniemy poinformować, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

       Tym samym informujemy, iż do dnia 31.11.2020r. oczekujemy na mieszkańców naszej Gminy, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, w tym o zgłoszeniu zmian takich jak:

  • narodziny dziecka,
  • wprowadzenie się osób,
  • tymczasowe zamieszkanie,
  • wynajem nieruchomości,
  • wyprowadzenie się osób,
  • zgon mieszkańca.

Zgodnie obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych deklarację składa się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

        Od dnia 01.12.2020r. rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o dane zgromadzone, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Gminy wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

       Apelujemy do mieszkańców gminy, aby zgłaszali się do Urzędu Gminy w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1775,deklaracja-2020-pdf.pdf

Każda dodatkowa osoba w systemie odpadowym ma realny wpływ na wysokość opłaty.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.