Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Jednorazowa pomoc dla obywatela Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, jest realizowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie po wcześniejszym zapisaniu się pod nr. Tel. (22) 722 79 95

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. oraz został wpisany do rejestru PESEL.

Zgodnie z art. 31 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: „obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.”

Informujemy, że obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Izabelin, którzy złożyli wnioski w terminie do 30.04.2022 r., świadczenie jednorazowe w wysokości 300,- zł zostanie przekazane na wskazany we wniosku rachunek bankowy w dniu 06.05.2022 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie uprzejmie informuje, że dla Obywateli Ukrainy punkt przyjmowania wniosków jest otwarty w godz. 9-14, o jednorazowe świadczenia 300, jak również na świadczenia rodzinne. 

Punkt przyjmowania wniosków:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Ul. 3 Maja 42 (wejście od strony Patio)

Świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy

Od dnia 1 kwietnia 2022 r.Obywatel Ukrainy, który uzyskał numer PESEL, oraz posiada numer rachunku bankowego, będzie mógł złożyć wniosek o wypłatę świadczeń rodzinnych. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie. (Patio, wejście od Centrum Kultury).

Pomoc materialna dla uczniów

Od dnia 1 do 15 września 2022 r. Obywatele Ukrainy będą mieli prawo do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego (Patio, wejście od Centrum Kultury)

W każdej trudnej sytuacji Obywatel Ukrainy może uzyskać wsparcie w formie pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza obywateli Ukrainy na porady prawne
12 kwietnia i 11 maja od 16 do 19
Dzienny Dom Senior+ wejście od ulicy Matejki, 19
Zgłoszenia: 22 722 79 95

Świadczenie pieniężne dla obywateli Polski (40zł)

O świadczenie może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu gminy (na parterze) Izabelinie ul. 3 Maja 42. Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

 

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer