Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Інформаційна клаузула для біженців з України, що стосується допомоги в ґміні Ізабелін

Інформація щодо обробки персональних даних згідно з приписами ст. 13 розпорядження 2016/679:

 1. Адміністратором Ваших персональних даних є міський голова ґміни Ізабелін. З ним можна зв’язатися за електронною адресою: izabelin@izabelin.pl
 2. Якщо виникають питання, які стосуються Ваших даних, можете контактувати з адміністратором. Також маєте можливість скористатися своїми правами відповідно до положень RODO або ж отримати пояснення щодо обробки Ваших даних від нашого спеціаліста із захисту персональних даних. З ним можете сконтактуватися через електронну адресу: iod@izabelin.pl
 3. Ваші дані будуть оброблені, щоб мати можливість надавати допомогу громадянам України у зв’язку із військовим конфліктом на території цієї країни. Обробка здійснюється в інтересах суспільства, згідно з положенням Закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку із військовим конфліктом на території цієї країни. (Вісник законів п. 583 з пізнішими змінами)
 4. Дані надаються добровільно, але вони необхідні для реалізації відповідної цілі, зокрема для можливості контакту із Вами.
 5. Вам надається право мати доступ до Ваших персональних даних, виправити їх, видалити чи обмежити обробку. Також маєте право висунути заперечення на обробку цих даних і право на перенесення даних.
 6. Ви маєте право поскаржитися до голови наглядового органу управління захисту персональних даних щодо обробки даних з допомогою адміністратора.
 7. Ваші дані можуть бути доступні юридичним особам та особам, які співпрацюють з адміністратором під час допомоги біженцям. Також суб’єктам, які уповноважені для цього відповідно до положень законодавства.
 8. Ваші персональні дані зберігатимуться впродовж періоду, необхідного для виконання завдання допомоги.

Klauzula informacyjna dla uchodźcy w związku z pomocą z Gminy Izabelin

Informacja dotycząca danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia 2016/679:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Izabelin

Kontakt do administratora izabelin@izabelin.pl .

 1. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych można kontaktować się bezpośrednio z administratorem. Może też Pan/i skorzystać z przysługujących na mocy przepisów RODO praw oraz uzyskać wyjaśnienia dotyczące przetwarzania Pani/a danych od naszego inspektora ochrony danych osobowych kontaktując się poprzez e-mail iod@izabelin.pl .
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przetwarzanie jest realizowane w interesie publicznym, w związku z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wskazanego celu, w szczególności kontaktu.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO na przetwarzanie danych przez Administratora.
 6. Pana/ Pani dane mogą być udostępnione podmiotom i osobom wspierającym administratora w procesie niesienia pomocy uchodźcom, a także podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadnia pomocowego .

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer