Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Ograniczenia i zakazy w związku z ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu

W związku z wydaniem w dniu 26.04.2021 r. przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 ) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w części woj. mazowieckiego, w tym na terenie gminy Izabelin, obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla poziomu 1 (kolor żółty). Aby nie przyczyniać się do pogorszenia jakości powietrza w tym czasie obowiązują następujące ograniczenia i zakazy:

  • ograniczenie rozpalania grilli i ognisk,
  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
  • zakaz używania dmuchaw do liści.

Powyższe ograniczenia i zakazy obowiązują od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Działania i zalecenia różnią się w zależności od rodzaju substancji, której dotyczy dane przekroczenie oraz poziomów przekroczeń.

Z informacjami jakie działania należy podjąć i do jakich zaleceń się zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza (poziomów docelowych, dopuszczalnych, informowania i alarmowych) dla pyłów zawieszonych PM10, pyłów zawieszonych PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki zawarte w Programie Ochrony Powietrza można zapoznać się na stronie http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk-1/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen

Każdorazowo po otrzymaniu od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadomienia o ryzyku przekroczeń będziemy niezwłocznie informować Mieszkańców. Wraz z komunikatem będziemy przekazywać szczegółowe wytyczne dotyczące działań i zaleceń do jakich należy się zastosować.

Komunikat GIOŚ

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,2366,powiadomienia-dotyczace-ryzyka-przekroczenia-poziomu-docelowego-bap-pdf.pdf

Szczegóły w Programie Ochrony Powietrza oraz na stronach:

  • treść komunikatu w wersji graficznej

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.